Opening A Glass Darkly in STROOM

A Glass Darkly onderzoekt de hedendaagse betekenis van de historische visie op glasarchitectuur. Aanleiding vormt het boekGlasarchitektur van de visionaire auteur Paul Scheerbart dat 100 jaar geleden verscheen. De publicatie illustreert de modernistische idealen van transparantie, spiritualiteit en universaliteit als de voorbodes van een progressieve ‘nieuwe cultuur’. Hoe staan deze idealen er vandaag de dag voor? Bij Stroom Den Haag reflecteren kunstenaars met video- en geluidswerken op deze vraag.

Imogen Stidworthy, ‘Brick’, 2013 (3D laser scan digital image) foto: Courtesy the artist, Matt’s Gallery, London and AKINCI, Amsterdam

Volgens Paul Scheerbart (1863-1915) kon de maatschappij alleen verheven worden door te leven in glasarchitectuur. Contemplatie van het oneindige en het ruimtelijke zou de mensheid bevrijden van de baksteencultuur die haar aan de aarde kluisterde. Het boek is opgedragen aan zijn vriend en collega, architect Bruno Taut, die in datzelfde jaar zijn beroemde Glaspaviljoen presenteerde op de Werkbundtentoonstelling in Keulen.

A Glass Darkly kijkt niet met een nostalgische blik naar modernistische architectuur, maar onderzoekt de historische ideologie achter glasarchitectuur en plaatst deze in een hedendaagse context. Die context wordt gevormd door de notie van transparantie, waar niet alleen in de architectuur veel over gesproken wordt, maar ook in relatie tot de groeiende spanning tussen de private en publieke ruimte.

De kunstenaars die deelnemen aan A Glass Darkly houden zich niet alleen bezig met de esthetiek van transparantie, maar denken ook na over wat het voor de mensheid betekent om onder dergelijke omstandigheden te leven. Ze houden de hedendaagse maatschappij een spiegel voor en stellen de vraag in hoeverre het idee van transparantie wordt gebruikt als een soort sluier om dingen te bedekken. Welke drempels werpen wij op om ons te beschermen tegen de ambities en gevaren die inherent zijn aan een ‘open’ samenleving? En bovenal wordt de vraag gesteld: kan een bewustzijn van dit systeem ons ertoe aanzetten om opnieuw na te denken over de mogelijkheden van een ‘nieuwe cultuur’?

A Glass Darkly is samengesteld door Nav Haq naar aanleiding van een uitnodiging vanStroom Den Haag om een tentoonstelling te maken als reactie op het onderzoek dat de organisatie zelf heeft verricht naar de teksten van Paul Scheerbart.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds.