Oproep atelierbezoek kunst & design

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtewisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op dinsdag 23 en woensdag 24 september a.s. zal Aad Krol, directeur van Galerie VIVID en hoofdredacteur van DesignArtNews.com een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars / vormgevers in Den Haag. Aad Krols interesse ligt in het gebied tussen kunst en design. VIVID was een van de eerste galeries die hedendaags en modern design te toonde in de context van zowel design als kunst. VIVID heeft in het verleden solo tentoonstellingen gehad waar werk te zien was van o.a. Ettore Sottsass, Hella Jongerius, Studio Job, Atelier van Lieshout, Slothouber & Graatsma en Jaime Hayon.

Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Aad Krol kunt u dat uiterlijk donderdag 28 augustus  a.s. laten weten via een email bericht aan Natascha Helmer (nhelmer@stroom.nl). Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Aad Krol voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.