Toekenningen voor Bijdrage Samenwerking Musea

Het Mondriaan Fonds maakt bekend welke twaalf duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen een bijdrage hebben ontvangen. Het gaat om de eerste twee aanvraagronden van de nieuwe bijdrage voor samenwerking musea die tot stand kwam nadat minister Bussemaker (OCW) hiervoor 8 miljoen euro ter beschikking stelde voor de komende drie jaar. 

De gehonoreerde plannen zijn:

Levend Literair Erfgoed

Het Letterkundig Museum en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis creëren een online literair platform Levend Literair Erfgoed. De resultaten van deze wetenschappelijke samenwerking worden voor het publiek vertaald in een toegankelijk platform.

Pure Veerkracht

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gaat in samenwerking met het Wereld Natuurfonds (WNF), Bureau Stadsnatuur Rotterdam, de Kunsthal Rotterdam, FLUX en de Universiteit van Groningen bewoners van de regio Rijnmond betrekken bij de eigen stedelijke omgeving.

Erfgoedhavens Rotterdam 

Het Maritiem Museum Rotterdam zal in samenwerking met het Havenmuseum, het Scheepvaart- en Transportcollege en het maritieme veld, het maritieme verhaal overbrengen op het brede publiek.

Het Groen Museumkwartier Amsterdam

Een samenwerking tussen 17 musea en andere (culturele) instellingen in Amsterdam Oost gericht op het gezamenlijk profileren van educatie- en publieksactiviteiten, duurzaam ondernemen en gezamenlijk inzetten voor een rendabelere bedrijfsvoering.

Ondersteunen en uitbouwen startfase Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea

Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea vraagt namens alle Amsterdamse musea aan om samenwerking te intensiveren.

Klimaatnetwerk voor Limburgse collecties

Zestien musea willen met Huis voor de Kunsten Limburg een nieuw klimaatnetwerk ontwikkelen voor de collecties; een samenwerking die nieuwe procedures voor collectiebeheer onderzoekt.

Onderzoek publieksmobiliteit Nationaal Museum van Wereldculturen

Een onderzoeksproject om de publieksmobiliteit te stimuleren van de bezoekers van het nieuwe Nationaal Museum van Wereldculturen (NMW) dat ontstaat uit een fusie van het Rijksmuseum Volkenkunde, Afrikamuseum en het Tropenmuseum.

Gallery of the Golden Age in the Hermitage Amsterdam

Het Amsterdam Museum ontwikkelt samen met het Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Gallery of the Golden Age waarbij een belangrijke collectie 17e- en 18e-eeuwse groepsportretten getoond gaat worden in de Hermitage.

 

Gehonoreerde haalbaarheidsonderzoeken

Zichtbaarheid collecties

De Museumvereniging gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar collectiemobiliteit om zo bij te dragen aan optimaal zichtbare collecties.

Haalbaarheidsonderzoek behoud en beheer varend erfgoed

Het Maritiem Museum, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Zuiderzeemuseum Enkhuizen zetten gezamenlijk hun schouders onder de problematiek van het varend erfgoed, ondersteund door alle belangrijke partners in dit veld.

Transformatie Digitale Kunst

Dit project van Stichting Behoud Moderne Kunst en twee musea gaat over behoud van born-digital kunstwerken. Het werk van Peter Struycken is een goed voorbeeld van onderzoek naar de complexe materie van dynamische conservering van digitale kunstwerken in museale collecties.

Haalbaarheidsonderzoek aanbodketen Slag om Arnhem

Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een samenwerking met Stichting Eusebius Arnhem en het Informatiecentrum Slag om Arnhem om tot een gezamenlijke presentatie van de Slag om Arnhem te komen.