Een veelkoppig wezen in Gemak dit weekend!

Sinds 2011 organiseren de eindexamenstudenten ArtScience Interfaculty van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Den Haag een expositie om de afstudeerwerken in de laatste fase voor het afstuderen te presenteren. Het thema van deze editie van de preview is The Royal Institute of Hydra Studies.The Royal Institute of Hydra Studies is een manier om elf verschillende kunstenaarspraktijken in een samenhangende context te presenteren; een veelkoppig wezen met hetzelfde lichaam. De Hydra van Lerna is een mythologische veelkoppige meerslang, wiens hoofden net zo snel teruggroeiden als zij werden afgehakt. Hercules heeft het dier uiteindelijk verslagen.

Parallel aan de mythe kan er een metafoor gevonden worden in de onthoofding van de Hydra door Hercules. Het teruggroeien van de hoofden staat symbool voor nieuwe en innovatieve concepten die constant opkomen terwijl de kern, het lichaam, de aanvallen goed doorstaat. Een veelkoppige onverlaat vertegenwoordigt meerdere breinen die misschien tegenstrijdige ideeën voortbrengt maar die verbonden zijn door een mate van consensus. We vieren het erfgoed van de Koninklijke instituten waar we aan verbonden zijn met de titel The Royal Institute of Hydra Studies: we verheffen dit koppige mythologische wezen naar een gelijkwaardig niveau met serieus onderzoek, of dit nu artistiek, wetenschappelijk of poëtisch van aard is.

De deelnemende artscientists zijn Áron Birtalan (HU), John Fanning (US/NL), Gaby Felten (NL), Sebastian Frisch (DE), Moritz Alive (DE), Roel Heremans (BE), Jonathan Reus (US), Ronald Schelfhout (NL), Jet Smits (NL), Angela de Weijer (NL) en Emily Whitebread (UK)