SHORTLIST PRIX DE ROME ARCHITECTUUR BEKEND

Het Mondriaan Fonds maakt bekend welke architecten zijn geselecteerd voor de shortlist van de Prix de Rome 2014. De jury heeft besloten de volgende architecten te nomineren:

Steven Delva (1978), landschapsarchitect

Anne Holtrop (1977), architect

Florian Idenburg (1975), architect

Marieke Kums (1979), architectuur

Kees Lokman (1981), landschapsarchitect

Donna van Milligen Bielke (1983), architect

Jasper Nijveldt (1984), stedenbouwkundige

Tim Prins (1978), architect

XML : Max Cohen de Lara (1979) en David Mulder (1980), architecten

Bij de samenstelling van de shortlist heeft de jury gelet op de kwaliteit van het werk en de potentie die het in zich draagt om te groeien en een belangrijke bijdrage te leveren aan de architectuur in Nederland. Daarbij werd gezocht naar architecten die zich onderscheiden door een vernieuwende aanpak, een analytische houding en de uitdagende wijze waarmee zij de grenzen op zoeken, het vak architectuur heroverwegen en naar een hoger plan weten te brengen. Ook de realiteitszin van de gepresenteerde ontwerpen speelde een rol bij de jurering, zonder daarbij de dromen uit te sluiten.

Tegelijkertijd werd rekening gehouden met het feit dat de huidige generatie architecten veel last heeft van de economische crisis, een gegeven dat in veel portfolio’s zijn weerslag vindt. Gezien de diversiteit in discipline en werkervaring is besloten het aantal kandidaten voor de shortlist met vijf te verruimen. Door deze verruiming zal de uiteindelijke keuze gemaakt worden op basis van de oplossingen die de kandidaten zullen inzenden in reactie op een door de jury geformuleerde opdracht. Deze opdracht wordt medio juni aan de kandidaten bekend gemaakt.