INSPRAAK

INSPRAAK Satellietgroep, 24 mei 2012

INSPRAAK WERKBESPREKING COMMISSIE SAMENLEVING
Naar aanleiding van het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Het cultureel kapitaal van Den Haag’

Geachte leden van de raadscommissie Samenleving,
Beste collega’s

Mijn naam is Jacqueline Heerema, geboren en getogen in Den Haag, beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in nieuw erfgoed en sinds 26 jaar cultureel ondernemer.
Mede oprichter van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep.

De adviescommissie is positief en waardeert het hoge ambitieniveau van Satellietgroep:
de diversiteit aan onderwerpen;
de interdisciplinaire benadering;
de driehoek kunst-wetenschap-samenleving wordt interessant en opvallend genoemd.
Wij waarderen deze erkenning.

Vervolgens noemt de adviescommissie Satellietgroep weinig concreet?
Geen andere financiers? Geen samenwerking met Dienst stedelijke ontwikkeling? Wetenschappers? Zandmotor? De pier?
Het beeld dat hier geschetst wordt is niet terecht. Dat raakt ons diep.

Concreet realiseert Satellietgroep:

De openbare tentoonstelling Zeespiegel op de nieuwe boulevard van Scheveningen.
In opdracht van de gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. 
Samengesteld door Satellietgroep met werken van inmiddels 25 Badgasten – artists in residence van ons project Badgast.
Voor en door bewoners, toeristen en professionals, 2-talig, met een internationaal bereik.
Geopend door wethouder Norder en Emmy Bolsius, directeur Deltaprogramma Kust, ondermeer verantwoordelijk voor de Zandmotor.

Samenwerking met Atelier Kustkwaliteit aan de TU Delft.
Terwijl de nieuwe boulevard voor Scheveningen nog in aanbouw is worden door wetenschappers toekomstscenario’s voor de kustbescherming van Den Haag voor de periode 2050-2100 ontwikkeld. Satellietgroep participeert in deze ontwikkeling en is volgens de projectleider de ‘missing link’.

De Pier
Een visionair plan waar we na overleg met Van der Valk nu concreet door investeerders zijn benaderd en aan de slag zijn.
Satellietgroep zet in op de toekomst, op educatie, energie en duurzaamheid in de herbestemming van de Pier als kenniscentrum aan zee over de zee;
door het verbinden van kunsten, wetenschap, overheid en bedrijfsleven met educatieve en toeristische doelgroepen.

Kortom, Satellietgroep zet in op DE ZEE als het culturele kapitaal van Den Haag. De internationale verbinding van kuststeden en het profilering van Den Haag daarin.
Zo onderzocht ik in opdracht van Den Haag kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 de relatie Den Haag – Malta, onze twincity in 2018 .
De zee, migratie en internationaal recht zijn ons ‘unique sellingpoints’ ten opzichte van de andere kandidaatsteden.

Satelietgroep is een kunstorganisatie nieuwe stijl.
De kracht van Satellietgroep is kennis, innovatie en samenwerking.
Waarbij cultuur wortelt in de samenleving, zich verbindt aan economische en stedelijke ontwikkeling, actief bijdraagt aan internationale uitstraling, cultuurparticipatie bereikt met nieuwe doelgroepen door innovatieve ontsluiting van erfgoed.
Lokaal, nationaal en internationaal. Gericht op de toekomst.

Subsidieert u Satellietgroep?
Dan investeert u in Den Haag als internationale culturele kuststad.

Met dank voor uw aandacht.

Deze inspraak is terug te kijken op;
www.denhaag.nl/mijnraad
24-05-12 09:00, Commissievergadering (cie. Samenleving)
onder: A. Werkbespreking de 2e inspreker

www.satellietgroep.nl
info@satellietgroep.nl