twijfel(s)

na het lezen van de link op Jegens&Tevens, moest ik even in de pen klimmen, een opinie?

Volkskrant 3 Februari 2012
Kunstwereld twijfelt: heeft Halbe Zijlstra dan toch gelijk?
Harmen Bockma − 03/02/12, 11:21

Kunstwereld Twijfelt. Twijfel waarover? en nog wel door de Kunstwereld. Over het beleid van H. Zijlstra bestaat toch geen twijfel. Toch niet bij hen die tot het uitvoerende deel van die wereld behoort ? Het gedachtegoed van H. Zijlstra en de zijnen komt toch overeen met dat wat elimineren is. Dus ….

De Twijfel waar Harmen Bockma over schrijft lijkt mij de twijfel die hoogstwaarschijnlijk vooral bestaat bij lobbyisten en aanverwanten. Dat waren en zijn de boosdoeners. Die zijn er al jaren verantwoordelijk voor dat geldstromen slechts in de door hen bepaalde richting gingen en gaan. Hoeveel subsidiegeld ging er nou feitelijk naar degene die Kunst realiseren en juist dat subsidiegeld het hardst nodig hadden en hebben ? En hoeveel is er bij lobbyisten, beleidsfiguren en lobbyist-achtige organisaties in de knip beland?

En juist die figuren willen zo graag een mening ventileren over ‘ Kunstwereld Twijfelt ’, uiteraard achter de schermen. Vroeger noemde je dergelijke figuren intriganten. Lobbyisten klinkt zo veel interessanter toch ? Dat er bij hen twijfel bestaat begrijp ik. Door uitspraken zoals door hen gedaan zaai je twijfel en dat is precies waar zij wel bij varen. Continuering van je baantje !

De verwijzing naar het tijdperk ‘van der Ploeg‘, die een ommekeer in de Kunstwereld moest realiseren zaait nog meer vertwijfeling. Want waar v.d. Ploeg verantwoordelijk voor gehouden kan worden is dat hij de aanzet heeft gegeven tot vervlakking. De amateur, daar moest het geld heen. Zo’n typische PvdA-opvatting, nivelleren. Het lijkt wel of Nederland een patent heeft op vervlakking. Nog meer gelobby tot gevolg hebbend. En dan nu nog een laagje verzakelijking er overheen. Het gedachtegoed van de neoliberaal. Van het type ‘Ayn Rand‘, Capitalism: The Unknown Ideal, en The Fountainhead. Dus alleen wanneer het financieel voordeel oplevert dan is het goed.

De hoeveelheid personele beleidsmatige deskundigheid die er is en zich buigt over hoe belastinggelden aan te wenden is zo langzamerhand moordend. Alsmaar meer raden van toezicht en advies op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau ( allemaal vrijwilligerswerk ). De Kunstwereld laat zich zodoende wat afsnoepen en vervolgens ook nogal wat zand in de ogen strooien.

Volgens Berbers ( in de Volkskrant ) kun je geen bezwaar maken tegen Zijlstra’ss uitgangspunten. Waarom niet? Want te veel regelingen, dedain, ja, wie zijn daar dan verantwoordelijk voor? Regels verminderen kan toch niet resulteren in minder subsidiegelden? Minder figuren die zich met de regels bezighouden dat is andere koek. Overheadkosten, daar kan toch geen twijfel over bestaan, maar ja hoe lang twijfel je over het opheffen van je eigen baan.

Zazou, 6 februari 2012