Oproep voor inschrijving atelierbezoek Anthony Huberman op 3 en 4 oktober 2011

Oproep voor inschrijving atelierbezoek Anthony Huberman op 3 en 4 oktober 2011

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op 3 en 4 oktober a.s. zal Anthony Huberman, curator en schrijver, een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag.

Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Anthony Huberman kunt u dat uiterlijk woensdag 21 september a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe (mpoppe@stroom.nl ). Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Anthony Huberman voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

CV Anthony Huberman
Anthony Huberman is a curator and writer based in New York, where he is currently the Director of The Artist’s Institute and a Distinguished Lecturer at Hunter College. Previously, he worked as Chief Curator of the Contemporary Art Museum St. Louis, Curator of the Palais de Tokyo in Paris, and Curator of SculptureCenter in New York, and has organized a wide variety of independent projects around the world. He also directed the education and public programming at MoMA P.S.1, where he initiated WPS1, the museum’s radio station. He has published texts in Artforum, Afterall, Dot Dot Dot, Flash Art, Bomb, and Mousse, as well as in many exhibition catalogues.