Billytown in Leipzig

Galerie B2 is een van de oudste galeries op het terrein van de Spinnerei in Leipzig. Om precies te zijn in hal 20. Het negentiende-eeuws fabrieksterrein vormt inmiddels het culturele centrum van Leipzig.

Auteur: Rob Knijn

Billytown in Leipzig
Billytown in Leipzig
Koen Taselaar, Maurice van Es, Iede Reckman, Rachel Bacon

Deze maand is het aan Billytown om in de galerie te exposeren, nadat Galerie B2 de ruimte van Billytown overnam. Rob Knijn is aangetrokken als kunstenaar/curator, alle Billytown kunstenaars nemen deel aan deze tentoonstelling. Als extraatje is Koen Taselaar toegevoegd.

Robbin Heycker
Bernice Nauta

Galerie B2 is een zogeheten produzentengalerie, een galerie gerund door kunstenaars. Er zijn op dit moment dertien kunstenaars aan verbonden, waaronder VIP, een collectief van drie kunstenaars. Iedere kunstenaar legt een bepaald maandbedrag in en verzekert zich daarmee van stemrecht en van een solotentoonstelling per twee jaar. Uit het geld dat de galerie int worden de vaste lasten, een galeriemanager en de PR voor het programma betaald.

Billytown in Leipzig

De aan Galerie B2 verbonden kunstenaars mogen over alle zaken mee beslissen. Bijvoorbeeld over begeleidende teksten bij een groepstentoonstelling zoals die van Billytown. Deze produzentengalerie heeft dus een heel democratisch systeem, een systeem dat in de Nederlandse kunstwereld weinig toegepast wordt.

Bram de Jonghe
Mirthe Klück
Rob Knijn
Ola Vasiljeva

Het is een werkwijze die weinig grote veranderingen toestaat. Iedere kunstenaar investeert persoonlijk in de galerie, met de duidelijke afspraak dat er geëxposeerd gaat worden. Veranderingen in dat systeem zetten die investering onder druk. Om toch toekomstbestendig te zijn, wordt er door de producenten over dit model gediscussieerd. Hoe hou je dit systeem flexibel, hoe maak je voldoende ruimte voor nieuwe kunstenaars, voor experiment?

Marius Lut
Marius Lut
Selma Panhuis met Marius Lut
Selma Panhuis
In de tussentijd nam Billytown de galerie over
Suzie van Staaveren
Rachel Bacon
Billytown in Leipzig