Geen kunst voor boven de bank, maar bij de bank

Zoals het een underground galerie als Trixie betaamt is er deze eerste helft van maart werk te zien van vier jonge kunstenaars die zich bij het maken niet laten begrenzen door conventies. Ze zeggen elkaar gevonden te hebben doordat ze alle vier vluchten in hun werk. Niet uit angst, maar omdat ze zich willen omgeven met iets dat geheel eigen voelt. Vaak buitenissige installaties dus. Niet voor boven de bank. Misschien wél bíj een bank, in het zicht van de buitenwereld.

Vlucht of niet, in de groepstentoonstelling Newborns bij Trixie harmoniëren de onaardse werken binnen op geheimzinnige wijze met de aardse werken buiten op straat. Tevens weekendtip, en open op vrijdagavond tijdens Hoogtij.

Geen kunst voor boven de bank, maar bij de bank
beeld: Mina Yee

Werk gemaakt van touw, textiel en cellofaan van Suzanne Plomp dat hier uit de grond getrokken lijkt te worden, zoals dat tijdens de opening van de expositie gebeurde met de ORAC (Ondergrondse Restafval Container), te zien door het raam op de achtergrond.

De expositie flyer schrijft over Plomp: intuïtief maakt zij werk dat gaat over de dualiteit aantrekkelijk-afstotelijk. glanzende, doorschijnende materialen van contrasterende kleuren gebruikt ze om holle vormen te maken als organen of cocons.

Dystopisch visioen van Salves van der Gronde dat het heel goed zou doen in een glazen kubus midden op de pal achter Trixie gelegen Geleenstraat, een van de twee Haagse straten voor raamprostitutie.

De expositie flyer schrijft over Van der Gronde: De donkere tonen in haar werk springen in het oog, vleesachtige objecten, demonische creaturen, onheilspellende sfeer.

Pak van Jeremi Biziuk dat gemaakt lijkt voor een bestorming van het nabij gelegen Binnenhof (na de renovatie). Object staande naast en hangend achter Het Pak van dezelfde maker, die zelf zegt veel inspiratie te halen uit Slavische folklore, die veel ruimte laat voor de verbeelding met betrekking tot de monsterlijke schepsels die er in voorkomen.

In de expositieflyer, die van zijn hand is, schrijft hij over zichzelf dat hij vooral bezig is met het verzinnen van wezens, conversaties en scenarios. Zijn geest gunt hem geen rust, hij moet zijn fictieve, soms groteske dagdromen omzetten in tastbare objecten, installaties, stripboeken, video games, audio opnames, performances, tekeningen, borduursels, beelden en schilderijen.

Een katana, een samoerai zwaard, inspireerde Siem Beets tot het maken van deze installatie. De katana is niet alleen het wapen van de samoerai maar ook zijn ziel.

Ongeïnteresseerd lopen buiten langs de grote ramen van Trixie krijgerachtig gebouwde mannen met opgeschoren kapsels. Ze pendelen tussen de Poolse supermarkt aan de overkant en de Geleenstraat.

De expositie flyer over Beets, ook wel bekend als DJ Stiib: iets repetitiefs maken, systemen uitwerken, dat is wat hij graag doet. Zijn werk wil de kloof tussen leven en dood overbruggen.

Zijn tekeningen ontstaan vaak tijdens nachtdiensten als zijn bed opgeklapt staat en fungeert als ezel. Zoals bijvoorbeeld de tekening rechts op de foto van Het Pak van Biziuk.

Geen kunst voor boven de bank, maar bij de bank

NewBorns is te zien tot en met 12 maart 2023 bij Trixie, Scheldestraat 1-11 in Den Haag
open vrijdag – zondag 13-19u (en op afspraak)

Voor het maken van een catalogus, honoraria en expositie kosten is een Voor de Kunst fundraising campagne gestart (zie onderstaande link)