Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe

Noordenaars vraagt Provincie Drenthe om KiK Kolderveen te redden

Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe
KiK in de voormalige melkfabriek

Noordenaars, platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland, heeft met grote verbazing vernomen dat de enige Drentse kunstenaarsresidentie KiK Kolderveen na 15 jaar ophoudt te bestaan, door het wegvallen van structurele subsidie van de Drentse overheden. Hiermee gaat een belangrijke plek voor de ontwikkeling en presentatie van beeldende kunst én jarenlange ervaring en expertise verloren, een groot verlies voor het kunst- en cultuurlandschap in Drenthe én Noord-Nederland. 

Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe

Persbericht

In de voormalige melkfabriek in Kolderveen kunnen kunstenaars zich laten inspireren door de omgeving en nieuw werk maken. Jarenlang werden door KiK Kolderveen bijzondere projecten georganiseerd, waarbij de geschiedenis en verhalen uit de regio aanleiding vormden voor kunstenaars om in gesprek te gaan met omwonenden. Een bijzonder locatieproject als Basiskamp Entre Nous (2017) van Edwin Stolk bijvoorbeeld, liet de culturele en historische rijkheid van de regio zien én droeg daaraan bij.

Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe
Basiskamp Entre Nous van Edwin Stolk

Noordenaars beschouwt KiK Kolderveen als een unieke en onvervangbare plek in het noordelijke kunstlandschap en vraagt de Provincie Drenthe om haar beslissing om KiK Kolderveen financieel niet te ondersteunen te heroverwegen en gezamenlijk hierover in gesprek te gaan met de andere Noordelijke overheden en platform Noordenaars.

Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe
diSTRUKTURA @ KiK

Noordenaars
De Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. Het platform trekt hierbij graag op met de Noordelijke overheden, die hier (mede als We the North) een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen.

Het platform bestaat uit: Noorderlicht (Groningen), Academie Minerva (Groningen), Bierumer School (Bierum), CBK Emmen (Emmen), CBK Groningen (Groningen), KiK Kolderveen (Kolderveen), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Media Art Friesland (Leeuwarden), NP3 (Groningen), Het Resort (Groningen), SIGN (Groningen) en Kunstinitiatief VHDG (Leeuwarden).

Actuele kunst verdwijnt uit Drenthe
Jitske Rinsma @ KiK