Clockwork

Willem Besselink is een Rotterdamse kunstenaar die uit zijn persoonlijke ervaringen structuren en wetmatigheden destilleert en daar middels gestileerde statistieken verslag van doet. Die persoonlijke ervaringen kunnen lichaamsfuncties of mentale activiteiten zijn, maar ook observaties van zijn omgeving kunnen aanleiding zijn tot een werk waarin die analyse gevisualiseerd wordt.

Afgelopen zaterdag opende een tentoonstelling van Besselink in Delft bij 38CC. Deze ruimte maakt deel uit van Bacinol II, een broedplaats in een gebouw in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De tentoonstellingsruimte van die instelling heeft een daklicht waar een mooi geometrisch roosterpatroon in verwerkt is dat op zonnige dagen  schaduwen op de grond werpt. Naar aanleiding van het verloop van die schaduwen in de tijd heeft Besselink een installatie in de ruimte gebouwd die naadloos aansluit bij de architectuur, op de zonnige dag dat de opening plaats vond leek het alsof de randen van het binnenvallende licht gematerialiseerd waren. het is gebaseerd op het aantal dagen dat de tentoonstelling duurt gedeeld door het aantal lijnen in het daklicht.

Clockwork

Een ander werk dat hier partieel te zien is is de ICal/uCal serie. Hiervoor hield hij per week bij wat hij in zijn agenda noteerde waarbij elke categorie een eigen kleur kreeg. Voor het oorspronkelijke project liet hij ook mensen die voor-intekenden op een paneel gedurende een week een agenda bijhouden dat hij tot schilderij verwerkte. Zo had hij uiteindelijk een jaar agenda’s van genodigden en een jaar agendapagina’s  van zichzelf die hij dan samen in een lange rij ophing.

iCal/uCal serie

In de serie “romankleuren” verwerkt Besselink de kleuren die hij tegenkomt in een roman die hij leest in een tekening. De kleuren worden, in de kleur die beschreven wordt, in een lijn op papier gezet en de hoek waaronder de lijnen worden geplaatst verandert na elk hoofdstuk. Het resultaat is een serie minimalistische tekeningen waar toch een mate van onvoorspelbaarheid in zit.

Bijzonder strak werk met de trekpen!

romankleuren

In een aparte donkere ruimte is een soort van installatie gemaakt met de weergave van het slaapritme van de kunstenaar. In de serie “slapen/waken” laat hij gedurende drie jaar zien hoe laat hij naar bed gaat en hoe laat hij weer opstaat. Door de slaapuren donker te maken en er licht achter te zetten vormen deze werken bijna een ontwerp voor verlichting waarbij de slaapuren een bijna morbide massa worden in de ruimte. Als installatie werkt het in ieder geval erg mooi in deze ruimte!

slapen/waken

met even opstaan tussendoor!

De tentoonstelling werd ingeleid door de directeur van 38cc waarna de openingstoespraak bestond uit een gedreven verhaal van een mathematisch bioloog, verzamelaar van het werk van de kunstenaar, die parallellen zag tussen zijn wetenschappelijke werk en dat van Besselink. Hij eindigde met de oproep aan de aanwezigen om zelf met de kunst van Besselink actief te worden.

‘Clockwork’ van Willem Besselink is te zien bij 38CC tot en met 10 juni 2018. Op vrijdag 1 juni geeft Willem Besselink een speciale rondleiding bij de tentoonstellingen Clockwork in 38CC en Like Clockwork in NL=US Gallery in Rotterdam. Dat vangt aan om 17.00 u in 38CC