Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers

In juli 2016 werd ik gebeld door Marleen Hartjes, coördinator van Kunstpodium T in Tilburg, met de vraag of ik hoofdcurator wilde worden van het Apprentice Master Project dat door de instelling wordt georganiseerd.

Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
In de tuin van Kunstpodium T wordt de tentoonstelling dan door Marleen Hartjes en Marius Lut geopend

Het project is een gelegenheid waarin meer ervaren kunstenaars met studenten van kunstopleidingen in contact worden gebracht om samen een tentoonstelling tot stand te brengen. Het project is internationaal en  wordt al negen jaar uitgevoerd in tentoonstellingsruimtes in Nederland en België.

Mijn taak zou zijn een twintigtal “masters” voor te stellen en een aantal kunstopleidingen te bezoeken. Daar zouden door de opleiding gesuggereerde eindexamenstudenten een presentatie houden over hun werk. Op grond daarvan zou ik samen met Marleen een aantal groepjes samenstellen met een master en drie of vier  “apprentices”.  Na een bezoek van Marleen aan Den Haag heb ik ja gezegd en ben ik in september begonnen met een veldtocht langs academies in Nederland en België.

Alle deelnemende studenten werden geacht zoveel mogelijk bij alle presentaties aanwezig te zijn. Deelnemende studenten uit Spanje, de UK en Slovenië deden een presentatie in de aula van Museum de Pont in Tilburg. Einde september werden de groepjes samen gesteld en de tentoonstellingen zijn in januari begonnen, we zijn nu over de helft. Tijdens deze intensieve weken begint zich al een band op te bouwen tussen de studenten en in de maanden daarna bleef er intensief contact, zeker nadat de groepjes bekend worden gemaakt.

Master-Talk in Museum de Pont: Marleen Hartjes en Marius Lut

Vanuit mijn eigen achtergrond heb een aantal kunstenaars uit Den Haag voorgesteld als master. Een van die kunstenaars is Marius Lut. Hij is ook een van de meesters die zijn uitgenodigd voor een Master-Talk in Museum de Pont. Deze vond plaats in de middag van 7 april voor de opening van zijn tentoonstelling in Kunstpodium .

Tijdens dat gesprek met Marleen Hartjes vertelde de kunstenaar uitgebreid over zijn ontwikkeling en de valkuilen die aankomende kunstenaars kunnen tegen komen in het begin van hun beroepspraktijk. Lut is een kunstenaar die sterk individueel werk maakt, maar groeit door samenwerking. Hij vertelde over Billytown en de problemen die dat platform in de loop van de tijden heeft ondervonden. De vorm die het uiteindelijk heeft gevonden, als galerie, begint goed te werken alleen de ruimte is nog steeds een probleem door economische ontwikkelingen en het vastgoed beleid van de gemeente Den Haag.

Marius Lut
Marius Lut

Tot slot raadde hij de studenten die aanwezig waren aan zelf gelegenheden te creëren om werk te laten zien, zich niet mee te laten slepen door incidenten en dicht bij zichzelf te blijven en dat is eigenlijk steeds weer de conclusie die de ondervraagde meesters trekken. Om 19.30 u werd de tentoonstelling geopend bij Kunstpodium T.

Apprentices zijn Fabrice Souvereyns (St. Lucas Gent), Barbara Boers (Willem de Kooning Academie, Rotterdam) en Johnny Wiekhart (HKU, Utrecht).
Johnny Wiekhart gebruikte een schilderij voor een levend doek. Hij liet het draaien aan de muur en goot er honing overheen
12 flesjes gingen er over heen in dikke stralen
De honing werd nog een beetje uitgesmeerd
Terwijl meester Lut toekijkt verdeelt de honing zich over de draaiende drager
Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
Johnny Wiekhart maakt bijzondere shaped canvases

Het is een nogal ongelijksoortig groepje die in een plek met vier ruimtes hun werk moeten installeren. Uiteindelijk is gekozen voor combinaties van de verschillende kunstenaars in alle ruimtes wat verrassende dwarsverbanden oplevert.

Barbara Boers toont werk uit een recente residency op IJsland
Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
Barbara Boers maakte ook dit mooie boek met schors-omslag
Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
met prachtige foto's uit Noorwegen.

Het werk is levendig en niet voor de hand liggend opgehangen. Door de contrasten worden de individuele werken mooi versterkt waardoor deze presentatie  na een aantal geslaagde eerdere tentoonstellingen deel uitmaakt van een mooie serie die de waarde van dit project duidelijk aantoont. Het is ook erg bemoedigend te zien hoe de studenten, die nu midden in hun eindexamen zitten, de tentoonstellingen van de andere deelnemers volgen.

Een "Erased Drawing"van Fabrice Souvereyns
Detail
Apprentice Master Project # 14: Tell my mother I’m coming home, I’ve been destroyed by hippy powers
Fabrice Souveryns maakt tekeningen op muren en in openbare ruimtes: bijzonder subtiel en bijna niet te fotograferen
Schetsen van Fabrice Souvereyns
'tig manieren om een haan te tekenen