Project Malieveld: Deel I

In een boeiende serie zal Kees Koomen, beeldend kunstenaar en recensent bij J&T, een reconstructie schetsen van een artistiek initiatief dat sinds het voorjaar van 2012 is ontstaan op het Malieveld en nu nog veel invloed heeft op de art scene van Den Haag en omstreken

Het Malieveld-project 

Sinds 6 april 2012 wordt op zaterdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur kunst gemaakt en getoond op het Malieveld in Den Haag. Die zaterdag lieten de Haagse kunstenaars Ton Schuttelaar en Machiel van Soest beiden een werk zien met de opzet het werk zijn autonomie terug te geven en het terug te brengen naar de maatschappij. De kunstenaars zijn bekenden in de Haagse kunstwereld: van Soest was al actief als initiator van LUXUS en Kamer Laakkwartier en samen hebben zij het project Atelier als Supermedium uitgevoerd, een serie tentoonstellingen die gedurende twee jaar in een enorm tempo plaats vonden in een voormalige gymzaal (Schuttelaars atelier) die was omgebouwd tot een tentoonstellingsplek. Deze bestond uit acht min of meer museale ruimtes waarin een of meerdere kunstenaars een expositie samenstelden die slechts één avond getoond werd. Tussendoor vonden presentaties van de beide organisatoren of gasten plaats die ook één avond te zien waren.

Ton Schuttelaar / 25 augustus 2012

Het Malieveld is een groot veld van 550 bij 200 meter naast het centrum van Den Haag. Het is landelijk bekend om zijn vele protestmanifestaties. Op zaterdagochtend heeft het veld een rustige sfeer: er lopen hoogstens wat joggers rond of er wordt een hond uitgelaten. Je kan er door van alles verrast worden: er wordt opgebouwd of afgebroken voor een popconcert of een circus, er vindt een Indische markt plaats of Prinsjesdag nadert en de traditionele kermis staat er weer. Ook zijn er regelmatig demonstraties en protesten die over het algemeen na de ochtend hun hoogtepunt bereiken. Het is kortom een plek die in principe leeg is, maar die regelmatig voor een deel in beslag wordt genomen door activiteiten uit alle hoeken van de maatschappij, een werkelijk democratische ruimte. Nauwelijks geschikt om tentoon te stellen zou je denken, ook al omdat er alleen de grond en de lucht zijn met de bebouwing en bomen aan de rand van het veld. Een enorme lege publieke ruimte.

Topp&Dubio / Pamflet

Hans Ensink op Kemna / 2 februari 2013

De weersomstandigheden variëren en een publiek ligt om deze tijd en op deze plek niet voor de hand. Juist daarom zijn dit omstandigheden waarin onderzocht kan worden wat een kunstwerk nog waard is en welke waardering er aan gehecht wordt. De bijeenkomsten op zaterdagochtend vinden na twee jaar nog steeds plaats en hebben zich ontwikkeld tot een vast ritueel waarbij de deelnemers zich uitgebreid hebben tot een harde kern van deelnemers met nog een zachte variërende schil van kunstenaars en geïnteresseerden die onregelmatig aanwezig zijn. Alle werken worden gefotografeerd en wekelijks op het internet gezet op een speciale Malieveld-site die inmiddels door het hele land gevolgd wordt.

Machiel van Soest / 12 oktober 13

Beeldhouwers, schilders en conceptuelen

Toen de initiators het project begonnen hadden ze geen idee hoe het zich zou ontwikkelen. Wat zal worden getoond? Worden er werken speciaal voor het Malieveld gemaakt of wordt werk uit de praktijk van de deelnemende kunstenaars meegenomen en geïnstalleerd? De harde kern die ontstaat bestaat uit schilders, beeldhouwers, conceptueel werkende kunstenaars en één kunstenaar die met teksten werkt. Er blijkt al snel een ontwikkeling te zien in de werken die getoond worden. Schuttelaar en van Soest plaatsten tijdens de eerste bijeenkomsten platte of 3-D werken op de grond in het midden van het veld, praatten er even over en ruimden weer op. Op 19 mei 2012 werd opeens gebruik gemaakt van een hek om er tekstwerken tussen te steken. Een week later breidde het gezelschap zich voor het eerst uit, werd een schilderij op het eerstgenoemde hek gehangen en werd ook voor het eerst een performance uitgevoerd. Weer een week later werd een constructie opgebouwd om daarin een werk op te hangen.

G.J. de Rook / 29 dec 2012

Bij verschillende gelegenheden wordt bij gebrek aan wandruimte het ezelschilderij in ere hersteld, onder andere door een schilderij van een filmstill uit een bewakingscamera van een binnenruimte op een ezel te plaatsen. Langzaam worden zo de mogelijkheden van het Malieveld afgetast als het aantal deelnemers toeneemt. De locatie blijkt bij uitstek geschikt te zijn voor kunstzinnige acties, performances, 3-D werken en geluidswerken waarbij de weersomstandigheden in de loop van het jaar voor het werk verrassend voordelig uit kunnen pakken. Voor publiek is het mogelijk het creatief proces en de resultaten daarvan direct mee te maken en te becommentariëren.

Roeland Langendoen / 12 november 2013

Maarten Schepers / 3 november 2012

De Malieveld bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, als publiek of als deelnemer. Foto’s van op het malieveld gemaakt werk kunnen naar fotostroom@gmail.com gestuurd worden.