Conceptakkoord gepresenteerd / aandacht voor Haagse cultuur

Donderdagmiddag 12 juni hebben de onderhandelaars voor het Haagse college hun concept collegeakkoord gepresenteerd. Ingrid van Engelshoven (D66), Joris Wijsmuller (HSP), Rabin Baldewsingh (PvdA), Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) presenteerden het concept ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. Naar verwachting zal in de week van 23 juni een definitief akkoord worden gepresenteerd, het debat met de raad plaatsvinden en zal het college worden geïnstalleerd.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is de beoogde wethouder voor Cultuur. In dit artikel volgen enkele kopjes die voor Haagse kunstenaars en kunstliefhebbers van belang zijn. Voor het volledige conceptakkoord kun je hier klikken. Samenvattend is er veel aandacht voor cultuur, zijn er geen verdere bezuinigingen, is het Spuiforum van de baan (renovatie en oude ministerie van Justitie wordt hierin betrokken) en is er aandacht voor broedplaatsen; al met al goed nieuws dus!

Evenementen

We zetten in op een stevig aanbod van evenementen; van bewezen succesformules tot kleinschalig en experimenteel. We gaan daarbij meer gebruik maken van het vele water in de stad om festivals en evenementen te organiseren. Daarnaast willen we eens in de twee jaar inzetten op een groot evenement dat een groot aantal (inter)nationale bezoekers trekt.

Wijnhaven- en Spuikwartier: een nieuw cultureel hart.

Er wordt een nieuw plan gemaakt: een integrale gebiedsontwikkeling tussen Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe Haven en Schedeldoekshaven. Dit betekent dat het Spuiplein behouden en verbeterd wordt en het leegstaande Ministerie van Justitie (eigendom van de gemeente) bij de gebiedsontwikkeling wordt betrokken. Er komt een onderwijs- en cultuurcomplex waarin het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum gezamenlijk worden gehuisvest. Het bestaande programma van eisen en de bestaande financiële kaders blijven uitgangspunt. In het plan zullen ook nieuwe woningen, winkels en horecavoorzieningen worden opgenomen zodat een aantrekkelijk uitgaans- en leefgebied kan ontstaan met een goede verbinding naar de Rivierenbuurt. Hergebruik en integratie van (delen van) het Lucent Danstheater ontworpen door Rem Koolhaas behoort tot de mogelijkheden. Nieuwe planvorming betekent maximaal een jaar vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning en door een integrale aanbesteding van de totale gebiedsontwikkeling ontstaat de kans om de kosten te beheersen en te reduceren. Met onze gebiedsgerichte aanpak en de inrichting van de stadsdelen zijn we in staat maatwerk te leveren. Dat kan echter nog beter. Daarom kiezen we voor een wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkenaanpak wordt volledig geïntegreerd in alle stadsdelen en delen van wijken waar extra inzet geboden is, krijgen voorrang. Dat doen we intensief, geïntegreerd en gericht, op basis van gedegen analyses. Voorbeelden zijn Transvaal, Schilderswijk, Moerwijk en het Laakkwartier en Mariahoeve.

Cultuur

Cultuur is van belang voor alle inwoners en bezoekers van onze stad en zet Den Haag op de kaart. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zorgt voor reuring, interactie en sociale cohesie, en het biedt inspiratie, innovatie en ontplooiingsmogelijkheden. Het Haagse culturele aanbod is divers en veelzijdig, van amateurkunst tot de absolute wereldtop tot de underground. De zichtbaarheid en diversiteit van het culturele aanbod moet worden vergroot. Daarom investeren we, na de grondige hervormingen van de afgelopen jaren, weer in cultuur. Naast musea, pop en dans moet ook toneel nadrukkelijk worden gepositioneerd. De Haagse culturele instellingen en initiatieven evenementen trekken miljoenen bezoekers en leveren daarmee ook een belangrijke economische bijdrage. Het college is trots op de betekenis en de kwaliteit van kunst en cultuur in onze stad en wil dit nadrukkelijk uitdragen.

Cultuureducatie

Na de recent doorgevoerde veranderingen en bezuinigingen heeft de culturele sector veerkracht getoond: het culturele ondernemerschap en de onderlinge samenwerking is versterkt. Op het gebied van cultuureducatie wordt hard gewerkt om nog meer kinderen met cultuur te laten kennismaken. De investeringen in cultuureducatie worden doorgezet.

Broedplaatsen

We investeren in het creatief en innovatief klimaat door middel van broedplaatsen, zoals Maakhaven en de Besturing, en rafelranden. Dat is ook goed voor de creatieve- en maakindustrie. De bestaande wijkcultuurankers blijven behouden en worden versterkt.

Continuïteit

Verdere bezuinigingen kunnen een aantasting betekenen van de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod. De culturele sector moet de ruimte krijgen om de positieve ontwikkelingen verder uit te bouwen. Nieuwe initiatieven worden verwelkomd en op weg geholpen. De methodiek van het Kunstenplan wordt verbeterd, met aandacht voor continuïteit van advisering, voor culturele diversiteit en de drempel voor nieuwe instellingen om in aanmerking te komen voor subsidiering. Cultureel erfgoed moet zichtbaar zijn in de stad. Daarom komt er een impuls voor monumenten en het cultureel erfgoed, zoals de Atlantikwall en het Oranjehotel.

Bibliotheek

De Schilderswijk krijgt weer een wijkbibliotheek. Brede buurtscholen en maatschappelijke organisaties die een buurtbibliotheek willen starten met behulp van vrijwilligers worden daarbij ondersteund. Als daarvoor een landelijke voorziening komt, kunnen Haagse scholen aansluiten bij digitale bibliotheek-programma’s.