Broedplaatsen debat

Afgelopen dinsdagavond organiseerde de Haagse Stadspartij een debat rond het huidige broedplaatsen beleid van de gemeente. Voor het debat waren de PvdA, D66 en Groen Links uitgenodigd. Er werden drie broedplaatsen gepresenteerd die alle drie op korte termijn moeten sluiten.

De timing van dit debat is slim, want nu ik dit schrijf (woensdagochtend) is er in de Commissie Ruimte een vergadering gaande over het initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij en Groen Links ‘Laat Maakhaven in Laakhaven‘. Tijdens deze commissievergadering wordt met regelmaat verwezen naar het debat van gisterenavond. VVD liet zich zelfs de uitspraak ontlokken dat, als inderdaad in het bestemmingsplan staat dat Maakhaven in de plannen past, ze dan het initiatiefvoorstel zullen steunen.
Inge Vianen van Groen Links voegde er aan toe dat de wethouder destijds aangaf er een jazzy gebied van te willen maken. Wethouder Norder is op dit moment aan het woord en ik hoor alleen maar ‘kavels kopen’ en ‘aansluiting op de hoofdweg’ en ‘kluswoningen’.

Opvallend genoeg gaat de wethouder nauwelijks in op het initiatiefvoorstel maar vertelt vooral over de huidige stand van zaken rond het bestemmingsplan en hoe voortvarend alles verloopt. Het woord Maakhaven is door hem nog niet in de mond genomen.

Maar goed, terug naar gisteravond. Allereerst een film van en door broedplaats Langweiligkeit in de Binckhorst.

Langweiligkeit

‘Op deze grauwe dag, hoop ik dat er iets bloeien mag’ met dit gezongen zinnetje opent de video, we zien Mattie (Martin) op de fiets met gekleurde nagels op weg naar een gesprek met de gemeente. Mattie is Langweiligkeit aldus David Rietveld van Groen Links in het gesprek erna. In de film zien we regelmatig de politie langskomen en Mattie praat op hen in. Al snel wordt duidelijk dat er teveel klachten en incidenten zijn geweest, de hoofdreden voor de gemeente om per 31 januari 2014 de huurrelatie met Langweiligkeit te beëindigen. Maar van wie kwamen die klachten dan, het is geen woongebied? En in de wet staat dat er 50 personen binnen mogen zijn, en daar houden we ons aan? Mattie krijgt nog steeds geen bevredigende antwoorden op zijn vragen.

Tobias Dander van D66 reflecteert op de sluiting, volgens hem is er geen sprake meer van een broedplaats maar van een vrijplaats. De wil was er, Langweiligkeit op die locatie, maar na een reeks van incidenten is die wil er niet meer. Iemand in de zaal roept ‘Hou je bek’ maar gelukkig klinkt er vervolgens geen applaus. Rietveld (GL) vindt dat de gemeente wist waar ze aan begon door Langweiligkeit deze locatie toe te kennen, het lijkt alsof de spelregels gedurende het spel verandert zijn. De wethouder Broedplaatsen had zich sterker moeten maken.

Maakhaven

Andries Micke presenteert Maakhaven, een ateliercomplex in Laakhaven waar 30 kunstenaars en kleine ambachtsbedrijfjes werken. Hij schetst een indrukwekkend beeld van het netwerk en de activiteiten en de praktijk van de betrokken kunstenaars. De projecthal wordt goed benut; bouwen van filmdecors, het spelen van voorstellingen, het houden van symposia, exposities etc. die voor veel publiek hebben gezorgd. (Noot: in de commissie vergadering wordt geregeld het onaantrekkelijke uiterlijk van Maakhaven genoemd, als weinig uitnodigend).

Micke houdt een pleidooi om het behoud van Maakhaven samen te laten gaan met de plannen voor klein opdrachtgeverschap.

De directeur van Stroom, Arno van Roosmalen, wordt gevraagd naar het belang van Maakhaven. Hij roemt het ondernemerschap, ondernemerschap in zijn meest zuivere vorm. De kunstenaars nemen persoonlijke risico’s dat is een kracht. Kwetsbaar is echter dat het niet oogt als ondernemerschap. Plekken als Maakhaven, broedplaatsen, geven de stad levendigheid. En om aan te haken bij het industriele verleden van Maakhaven; plekken als Maakhaven zijn de smeerolie van de cultuur van een stad en cultuur is de smeerolie van een stad.

Er klinkt luid applaus.

Vervolgens is Jos de Jong van de PvdA aan het woord, hij geeft zelf al aan dat zijn opinie niet sfeerverhogend zal zijn. Laakhaven is gunstig gelegen en de gemeente gaat het ontwikkelen, we gaan kavels uitgeven. Daar is enthousiasme voor zegt hij. Hij wijst er op dat de afspraak was dat de broedplaats tijdelijk zou zijn, dan weet je als kunstenaarsgroep waar je aan toe bent. De gemeente moet niet willen zwalken, tijdelijk of misschien niet tijdelijk is geen goed signaal. Natuurlijk kan je met de opzegtermijn van een maand niet goed ondernemen (noot: zo is dat nu contractueel tussen gemeente een Maakhaven vastgelegd). De kunstenaars hadden moeten aandringen op het maken van concrete en werkbare afspraken.

Tenslotte is er een film over F.A.S.T , het surfdorp in Scheveningen.

F.A.S.T (Free Architectuur Surf Terrain)

Nog niet eens zo lang geleden wonnen ze de Den Haag Marketing aanmoedigingsprijs, nu hebben ze te horen gekregen dat ze per 1 april a.s. weg moeten zijn op de huidige locatie. Er komt op die plek o.a. een hotel.
F.A.S.T is een plek die veel toeristen trekt, ze hebben dan ook veel te bieden. Surfplanken zelf maken, planken laten repareren, maaltijden, overnachtingsmogelijkheden, filmavonden, artist – in -residence (i.s.m. De Satellietgroep) e.d.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij constateert dat wat de gemeente niet gelukt is, een bruisend gebied ontwikkelen in Scheveningen, F.A.S.T wel gelukt is. En hij merkt op dat er een patroon lijkt te zijn, als alles voor de gemeentelijke plannen reeds geregeld is, dan pas wordt er bedacht wat er met F.A.S.T moet gebeuren. Idem voor andere broedplaatsen die moeten verdwijnen. Op de plek van F.A.S.T komt een hotel, nog meer eenheidsworst terwijl het surfdorp zo’n unieke toevoeging is. Scheveningen heeft hotels genoeg.
Wijsmuller wijst er op dat broedplaatsen niet 1 op 1 te verplaatsen zijn, behoud van condities zijn belangrijk om het succes te kunnen voortzetten.

Jos de Jong van de PvdA geeft aan het zelden met Wijsmuller eens te zijn maar nu ondersteunt hij zijn opmerking dat er eerst naar een oplossing voor F.A.S.T gezocht moet worden.

 

Ten slotte. De vergadering in de Commissie Ruimte nadert zijn einde. David Rietveld merkt op dat zijn collega Inge Vianen (GL) vroeg naar wat de culturele invulling wordt in de nieuwe plannen voor Laakhaven en dat de wethouder er nog geen antwoord op heeft gegeven. Het antwoord van de wethouder?
Hij adviseert de leden van Maakhaven hun energie vooral in te zetten in het zoeken naar een nieuw onderkomen. De gemeente gaat door op de goede, reeds ingezette, weg.