Joncquil

Het is een bijzonder boek dat Joncquil heeft bedacht. Met hulp van grafische vormgeefster Renate Boere en haar medewerker Silke Kuilman bundelde hij de zeven teksten die van 6 t/m 10 februari 2013 door gastschrijvers tijdens de manifestatie Re-Rotterdam in zijn ‘kantoor’ waren vervaardigd. Joncquil stemde zo de neutrale, zakelijke ruimte niet af op zijn kunst maar stemde zijn artistieke ingreep als ‘CQ Holding’ af op het kantoor.

Als typografisch stramien werd gekozen voor de vormgeving van de handleiding voor Polaroidfototoestellen waaraan ook het A6-formaat werd ontleend. De smalle kolommen zijn geïnspireerd door de zwarte banen die de systeemwanden van de Rotterdamse kantoorruimte domineerden. Joncquil is gefascineerd door het procedé van een zichzelf ontwikkelende film en door opdoemende en verdwijnende beelden. Bij Polaroidfoto’s kan men het ontwikkelingsproces beïnvloeden door over de film te wrijven zodat een magisch kleurenwondertje plaatsvindt.

Deze handeling is bij Joncquils boekje ook nodig als men de gehele inhoud ervan tot zich wil nemen. Dan moet stevig wrijfwerk verricht worden om de afbeeldingen op het omslag – die onder een dikke laag zwarte inkt verscholen liggen – te ontdekken. Onderdeel van de in een oplage van 150 exemplaren vervaardigde publicatie zijn een set van de door de deelnemende gastschrijvers gemaakte polaroidfoto’s. De samenhang tussen de magie van de polaroid en de magie van dit boekje wordt zo versterkt.

Kunstenaar en vormgeefster reisden af naar Wormerveer om te zien hoe de eerste pagina’s bij zeefdrukkerij Helder van de persen kwamen.

Helders Yuri van der Zee legde de werking van de thermochrome inkt uit. Boven de 28 graden wordt deze transparant. Als men het boek ‘s zomers opengeslagen in de zon – of ‘s winters onder een felle lamp – houdt, lost de tekst geleidelijk op. Als het papier kouder wordt, doemen de regels weer op.

Klaas Kruk, die als adviseur van drukkerij Zwaan het productieproces coördineerde, bleek gelukkig ook zeer tevreden over deze ongewone uitgave.

Joncquil exposeert nu bij Galerie Ramakers (tot en met 17 november), daar is tevens het boekje te verkrijgen.