Wij drukken bij de Grafische Werkplaats

Tot en met 13 november a.s. is in de Albert Vogelzaal van de Haagse Kunstkring een protestactie te zien. Zo’n 50 kunstenaars maakten een poster waarmee ze laten zien dat de Grafische Werkplaats in Den Haag een belangrijke voorziening  is  voor hun kunstenaarschap.

Affiche Dennis Koot

De begeleidende tekst bij de posteractie luidt als volgt: Na bijna 40 jaar dreigt de Grafische Werkplaats de deuren te moeten sluiten omdat de gemeente niet langer van plan is een relatief kleine subsidie te geven. Zover mag het niet komen.

Affiche Inez Odijk

Maar wat is die relatief kleine subsidie dan? En wat stond er eigenlijk in het advies van Commissie Hirsch Ballin?
Momenteel ontvangt de werkplaats 56.347 euro per jaar. Ze vroeg voor de periode 2013-2016 iets minder aan, te weten 55.912 euro.

De beoordeling van de Adviescommissie is klip en klaar. Het plan van de Grafische Werkplaats toont weinig visie, enthousiasme en daadkracht, terwijl de Grafische Werkplaats het juist van profilering, initiatief en ondernemerschap moet hebben. Ze achten het ontwikkelen van een visie en op commerciëlere wijze uitbaten van de werkplaats noodzakelijk wil de werkplaats in de toekomst kunnen blijven bestaan.

De gemeente nam het advies niet in zijn geheel over. Ze vinden ook dat de werkplaats bedrijfsmatiger moet opereren maar wil de faciliteit niet verloren laten gaan. De gemeente heeft de jaarlijkse huur van het pand, een bedrag van16.888 euro, gereserveerd in haar meerjarenbegroting.

Affiche Patswerk

De Grafische Werkplaats reageerde zoals verwacht, met alleen een bedrag voor de huur kunnen ze niet blijven bestaan. De gemeente bood hen tot 15 november de gelegenheid om met een aangepast voorstel te komen.

Het is geen sinecure waar de werkplaats zich voor gesteld ziet. In tijden waarin de kreet ‘tering naar de nering zetten’  dagelijks klinkt, moeten zij met alleen het huurbedrag uit de voeten en een gebruikersgroep (kunstenaars, grafici) die het over het algemeen niet breed heeft. Samenwerking met bijvoorbeeld de Vrije Academie zou  voor de hand kunnen liggen, ware het niet dat de gemeente ook flink de snoeischaar in deze instelling zette.

Op korte termijn geeft de gemeente duidelijkheid.