Stroom in stukjes

Menig initiatief zat afgelopen woensdag met knikkende kniëen achter de computer, want om 11.15 zou het advies van de commissie Meer-jaren-subsidies in de mailbox arriveren.

Voorafgaand aan de bekendmaking van het advies steeg de spanning en de speculatie was niet van de lucht.

1646

Grote vraag was wat de commissie zou doen met de zogenaamde kleine initiatieven.

Ondanks het succesvolle kunstklimaat in Den Haag, dat grotendeels wordt toegeschreven aan deze organisaties, werd er voorheen  slechts een kleine pot geld voor gereserveerd..

..die door Galerie West, TAG en 1646 werd leeggevist.

Inmiddels stonden er echter meer organisaties voor de deur die ook graag mee wilden dingen.

Uiteindelijk bleek het mee te vallen. Ondanks een negatief advies voor TAG werd er meer geld gereserveerd voor deze groep beeldende kunstinstellingen en werd de waarde van de Haagse initiatievenwereld nadrukkelijk gewaardeerd:

“De Commissie constateert met veel genoegen dat het goed gaat met de beeldende kunst in Den Haag. In landelijke dagbladen en kunsttijdschriften staan met enige regelmaat positieve verhalen te lezen over West, GEMAK, Nest, Liefhertje en de Grote Witte Reus en enkele andere nieuwe initiatieven, die ieder op hun eigen wijze een plaats in de nationale kunstscene hebben ingenomen.

De Commissie onderschrijft het belang van kunstenaarsinitiatieven in Den Haag en adviseert het College deze te ondersteunen.”

Tag aan de Stille Veerkade

Ongetwijfeld zullen er in het spiksplinternieuwe pand van TAG op de stille veerkade geen vreugdekreten hebben geklonken, maar de opluchting bij de andere organisaties was groot.

Todat  een uurtje later het volledige advies werd opgestuurd met op pagina 209 het advies over Stroom:

“Als presentatie-instelling vindt de Commissie Stroom te weinig naar buiten gericht en te weinig toegankelijk. Stroom is agenderend, maar blijft erg theoretisch. De Commissie ziet geen overtuigende plannen om een breder en nieuw publiek te vinden en aan zich te binden.
Projecten als Foodprint die bedoeld zijn om in te gaan op de maatschappelijke relevantie van kunst en architectuur, zijn op zichzelf interessant en kennen een groter publieksbereik, maar zijn in de ogen van de Commissie te lang uitgesponnen.”

en na wat lovende woorden:

“Ondanks deze lovende woorden heeft de Commissie bezwaar tegen de dubbelrol die Stroom op dit ogenblik vervult. Stroom is een voorwaardenscheppende organisatie, maar daarnaast ook zelf producent van tentoonstellingen en projecten. In de ogen van de Commissie kan dit spanningen opleveren en in ieder geval leiden tot een schijn van belangenverstrengeling. De Commissie adviseert daarom de functie van doorgeefluik van subsidies en het bijbehorende budget (€ 600.000) niet meer bij Stroom onder te brengen, maar bij een onafhankelijke organisatie.”

Arno van Roosmalen bij zijn aantreden in 2005

Stroomdirecteur Arno van Roosmalen heeft zich sinds zijn aantreden sterk ingespannen voor de ondersteuning van de initiatievenwereld en mag dus wel wat credit opeisen als het gaat om de succesvolle kunstwereld van Den Haag.

Menig initiatief buiten Den Haag had ook graag een Stroom in de eigen stad gehad.

Het lijkt er nu op dat de inspanning van Stroom ten koste gaat van de eigen positie.

Het subsidieloket, één van de peilers onder het bestaansrecht van Stroom, wordt nu advieselijk weggetrokken.

Uw nederige reporter deelde ook niet altijd het oordeel van de commissie van Stroom, maar het staat buiten kijf dat de kleine initiatieven mede dankzij dit loket hebben kunnen uitgroeien tot plekken van lokaal en bovenlokaal belang.

Het bevreemdt verder dat de initiatieven geroemd worden om de persaandacht die ze hebben weten te genereren, terwijl Foodprint alleen kritiek ten deel valt.

Lokaal werd er inderdaad wel wat gemord over dat eindeloze project, maar het bleek in de praktijk juist nationaal aan te slaan en er werd, mede dankzij veel publicaties in allerhande bladen zonder duidelijke kunstdoelgroep, een nieuw publiek bereikt,.

Foodprint komt morgen ten einde en dan zijn we op zich ook wel klaar met de politiek correcte voedselbeleving binnen de kunsten.

Het laatste hoofdstuk ‘Food Forward’ kan echter ontegenzeggelijk een goed ontvangen presentatie genoemd worden, met veel aandacht in alle grote kranten en tijdschriften.

Daar kan de persaandacht van de kleine initiatieven toch niet tegenop.

In Rotterdam bestiert het CBK naast de vele taken die Stroom in Den Haag heeft ook de plaatselijke kunstuitleen en twee tentoonstellingsruimtes.

De eigen ruimte van het CBK wordt ingezet voor laagdrempelige, voornamelijk lokale presentaties..

..terwijl Tent een bijzonder prettig onafhankelijk programma draait onder de trappen en hoge drempel van kunsttempel Witte de With.

Misschien ligt een oplossing voor de positie van Stroom ook wel in een meer losse positie van de tentoonstellingsruimte, naar het voorbeeld van Tent.

Het subsidieloket wegtrekken lijkt echter, zoals Arno van Roosmalen in een reactie in Den Haag Centraal al aangeeft, Den Haag met een probleem op te zadelen.

Een nieuwe organisatie oprichten ligt niet voor de hand in een tijd dat organisaties worden opgeroepen zo veel mogelijk samen te werken en te fuseren om kosten te besparen.

Arno van Roosmalen neemt morgen met een rondleiding afscheid van Foodprint en kan zich dan gaan storten op een lobby voor het lijfsbehoud van Stroom.

De fris jonge en energieke Haagse kunstwereld leeft ongetwijfeld zeer betrokken mee, want die weet wel aan wie ze het eigen bestaansrecht mede te danken heeft.

Voor de liefhebbers die graag het volledig advies willen inzien; er is een link.