Roman Wolgin @ Heden

In de afgelopen week is bij HEDEN zonder ophef een tentoonstelling samengesteld van de Russische schilder Roman Wolgin.

Na een opleiding in Rusland studeerde hij aan de KABK, volgde hij de Rijksacademie en exposeerde hij internationaal. Deze schilder, waarvan in de afgelopen jaren regelmatig werk te zien was in het Haagse, heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt: zijn werk wordt sterk beïnvloed door zijn Russische achtergrond. In thematiek, maar zeker ook in techniek.

Zelf beweert hij dat zijn virtuoze techniek afkomstig is uit de sociaal-realistische schilderkunst die in de communistische jaren in Rusland onderwezen werd en die ook door zijn vader als staatskunstenaar werd gepraktiseerd. Die techniek gebruikt hij, maar hij probeert er ook aan te ontkomen en ernaast veel andere methoden te gebruiken om zijn thematiek te verbeelden. Op deze manier heeft hij een breed en veelvormig oeuvre opgebouwd. De thematiek heeft in eerste instantie te maken met de veranderingen die  in Rusland hebben plaatsgevonden. Hij zet het oude Rusland met haar traditie en religie tegenover de uitwassen van het communisme en het doordenderende kapitalisme dat daar nu opgeld doet.

Recent komt in zijn werk ook de kunstwereld aan bod en de veranderingen die daarin plaatsvinden. In Heden zijn twee schilderijen te zien die refereren aan het werk van Gerhard Richter en Neo Rauch, beiden afkomstig uit het voormalige communistische Oost Duitsland. Kunstenaars die een vergelijkbaar verleden hebben en nu op een enorme schaal zij doorgebroken in  het westen. Daarnaast zijn schilderijen te zien die doen denken aan de Mülheimer Freiheit, maar ook een wand met schetsen die voor hem de basis vormen van schilderijen. Deze manier van tekenen is voor de kunstenaar de snelste en meest effectieve manier om ideeën in beeld om te zetten.

Eerder was dit werk in Den Haag bij Delta te zien waar het voor mij wel vragen opriep. Hier bij HEDEN, met de diverse schilderijen voegt het zichzelf natuurlijk in het beeld dat de kunstenaar oproept. Die diversiteit van het werk lijkt een wat gespleten beeld op te roepen van het werk van de kunstenaar: de cartoonachtige werken en de politieke werken in de tentoonstellingsruimte zetten zich wat af tegen de meer conceptueel gemotiveerde werken zoals de pastiches op de Oost-Europese collega’s.

Het werk in de kelderruimte van HEDEN geeft echter de juiste context aan het geheel: hier zijn in een naïeve of Middeleeuwse stijl beelden te zien uit ondoorgrondelijke diepten van de Slavische geest en zij geven de achtergrond voor wat in de werken boven ook impliciet aanwezig is, een duistere mystiek die door alles heen loopt.

Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen, uitgegeven door HEDEN en vormgegeven door Janneke Hendriks. Hierin is een serie schetsen afgedrukt en daarnaast staat er een essay in van Hans den Hartog Jager. De laatste zal op 12 januari samen met Rob Knijn van HEDEN een rondleiding door het werk van Roman Wolgin verzorgen.

Bij de afbeeldingen:

Naar wie verwijst dit schilderij?

En wat kunnen we hierin zien?

Een cartoonesk geheel

Met weemoed

De schetsen in alle soorten..

..die tot dit soort schilderijen inspireren

Cartooneske duisternis

Ook op schilderkunst van toepassing