Mondriaan Stichting honoreert 3 Haagse instellingen

Het is officieel. De keuzes van de Mondriaan Stichting met betrekking tot de ondersteuning van de programma’s van de verschillende Nederlandse presentatie-instellingen zijn bekend gemaakt.

‘Presentatie-instelling’ is de term die gebruikt wordt voor tentoonstellingsplekken die niet commercieel actief zijn als galerie en ook geen museale rol hebben. Dat wil zeggen, ze hebben geen collectie en zijn ook geen winkel.

Tag

Het gebied daartussen in is vrij breed en kan variëren van een klein experiment-gericht kunstenaarsinitiatief tot een landelijk festival met een grote professionele organisatie.

De criteria zijn gebaseerd op:

1 – Een hoogstaand kwalitatief programma dat zich op nationaal niveau onderscheidt.
2 – Stimulering van de relatie tussen de kunsten en een breed publiek.
3 – Een excellente uitvoering van de activiteiten.

Het ondersteuningsbeleid van de Mondriaan Stichting gaat in 2013 op de schop in verband met de bezuinigingen die dan ingevoerd worden en het veranderende kader dat door maatschappelijke ontwikkelingen wordt afgedwongen.

Dat betekende voor de aanvraagronde van dit jaar, dat alleen voor 2012 ondersteuning aangevraagd kon worden. Andere jaren was het ook mogelijk om voor twee of zelfs drie jaar aan te vragen.

Stroom: Food Forward (gepland voor 2012) Arne Hendriks, The Incredible Shrinking Man Foto: courtesy Arne Hendriks

40 instellingen vroegen aan en iets minder dan de helft werd gehonoreerd. In totaal werd er 1.366.400 euro gegeven aan instellingen die een nieuwe aanvraag hadden ingediend voor 2012 en 1.070.000 was al in eerdere jaren toegekend voor 2012.

De aanvragen van drie Haagse instellingen werden gehonoreerd; Nest, Stroom en Tag.

Nest: Beate Gütschow tijdens False Focus

Zowel Nest als Tag werden in 2010 en 2011 al ondersteund, maar moesten voor 2012 opnieuw aanvragen.

Stroom: Hans van Houwelingen 'Until it stops resembling itself' Foto: Johan van Gemert

De aanvraag voor Stroom voor 2012 was al eerder toegekend als onderdeel van een aanvraag voor drie jaar.

De toekenning van de Mondriaan is niet alleen financieel belangrijk, maar is ook van belang dankzij de internationale naam en faam van de Mondriaan Stichting. Mondriaan goedkeuring is wat dat betreft een soort van Kemakeurmerk voor tentoonstellingsplekken.

Stroom: Raphael Zarka, Gibellina Foto: Natascha Helmer

Stroom kreeg de ondersteuning voor haar tentoonstellingsprogramma.

Mondriaan Stichting: “Stroom onderscheidt zich van andere organisaties die zich met kunst in het stedelijke publieke domein bezighouden door een trendsettend karakter, hoogwaardige projecten en de bereidheid om projecten te verdiepen en uit te breiden.
Deze projecten zorgen met regelmaat voor discussies binnen en buiten de kunstwereld.”

Orban Space: The Work & Practice of Luc Deleu - T.O.P. Office (gepland voor 2012) Foto: courtesy Luc Deleu - T.O.P. Office

Stroom: “Stroom Den Haag vervolgt haar activiteiten in 2012 met een programma dat zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving richt op de stedelijke omgeving. In nauwe samenwerking met andere instellingen –binnen en buiten de culturele sector- wil ze er aan bijdragen dat de reflectie op de stad en de rol die de beeldende kunst daarbij kan spelen, steeds in ontwikkeling blijft.”

 

Nest: Rondleiding Rob Voerman tijdens Urban Expressionism

Ook Nest mag zich gelukkig prijzen met vriendelijke woorden.

Mondriaan Stichting:” Ten opzichte van andere organisaties die de kunstenaars en diens praktijk centraal stellen, valt het programma op door consequente aandacht voor de maatschappelijke context waarbinnen de kunst functioneert. We constateren dat Nest in de afgelopen drie jaar de ambities heeft waargemaakt: er zijn veel aansprekende projecten gerealiseerd die reflecteren op de kunstpraktijk en de plek van kunst in de samenleving, zonder een hoge drempel voor minder ingewijden. “

Nest: Richard Long tijdens Tracks, Traces and Transformations

Nest: “Nest ziet de inspanning beloond om een breder publiek in positief contact te brengen met hedendaagse beeldende kunst en de drempel tot de presentatie van soms moeilijk te volgen ontwikkelingen binnen de kunsten te verlagen.”

Workshop bij False Focus

“Een intensivering en uitbreiding van het educatie- en communicatietraject zal een belangrijke plek krijgen naast de continuering van de huidige programma’s.”

Tag: Martijn Hendriks en Uta Eisenreich, The One Two

Tag werd beloond voor haar insteek van de afgelopen jaren met de uitspraak:

Mondriaan Stichting: “De Mondriaan Stichting waardeert de gekozen ontspannen benadering van nieuwe media en het accent op beeldende kunst, omdat deze zicht bieden op meer verdieping in het programma.”

Tag in Berlijn: Alles, was Sie über Chemie wissen müssen, Berlijn

De pand van Tag heeft vorig jaar een flinke upgrade gekregen na een tijdje dakloos te zijn geweest vanwege de verbouwing wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het kleine instituut aan de Stille Veerkade.

Tag: AIR MAX resident Jelle Feringa

Tag: “In 2012 richt TAG zich nog meer dan voorheen op de presentatie van en het onderzoek naar artistieke productie. Dit gebeurt door het voortzetten en uitbreiden van het AIR en AIR MAX programma, waarbij kunstenaars de gelegenheid krijgen om te experimenteren en nieuw werk te ontwikkelen. Dit wordt gecombineerd met een programma van artist talks, lezingen en nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale, nationale en en internationale organisaties.”

De andere instellingen wiens aanvragen gehonoreerd zijn:

Ateliers’89 (Oranjestad), BALTAN Laboratories (Eindhoven), Casco (Utrecht), De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Impakt (Utrecht), Instituto Buena Bista (Willemstad), KOP (Breda), Kunsthuis Syb (Beetsterzwaag), kuS (Heerlen), Lokaal 01 (Breda), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Next Nature (Amsterdam), NP3 (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), Paradox (Edam), PrintRoom (Rotterdam), SMART Project Space (Amsterdam), Wall House #2 (Groningen)

Met drie van de negentien toekenningen doet Den Haag het niet slecht.

Nu op naar 2013!