Dag Hap, Foodprint van Stroom in het Erasmusveld

“DAG HAP wil jong en oud op een heel directe manier laten ontdekken hoe voedsel kan bijdragen aan een leefbare en duurzame stad.”

Het Erasmusveld is een nog te bebouwen stuk land in een hoek van de kruising van de Erasmusweg en de Leyweg.

“Erasmusveld moet ‘de meest duurzame wijk van Nederland’ gaan worden. Nieuwe bewoners krijgen veel vrijheid zelf te experimenteren met duurzaam wonen. De wijk moet meer energie terug geven dan het ontvangt door het gebruik van o.a. zonnecollectoren, gescheiden watersystemen en rietfilters.”

Maar de eerste paal is nog niet in de grond en daarom kan Stroom er prima een activiteitenprogramma in het kader van Foodprint draaien.

De komende vier weekenden is er van alles te doen op gebied van ecologische voedselproductie en duurzaamheid.

Refunc is verantwoordelijk voor de inrichting van het festival. Refunc is al bekend vanwege het hergebruik van restmaterialen, zo bouwden ze in Vilnius ooit een kunstwerk langs de snelweg gemaakt uit afgedankte koelkasten.

Bij Dag Hap gingen ze iets verder door de afgedankte wieken van een enorme windmolen in te zetten.

Een oude SRV wagen doet dienst als schapen stal.

..en een wat onduidelijke centrifugeachtige constructie is omgevormd tot romantisch plekje..

.. met uitzicht op het podium, waar vrijdagavond o.a. The John Dear Mowing Club optrad.

Vandaag en zondag en de komende weekenden kunnen er velerlei workshops gedaan, krekels gegeten, bijen gehouden

en bier uit slootwater gebrouwen worden.

De vis die hier ligt te roken kan dan waarschijnlijk ook gegeten worden.

Voor een volledig overzicht zie: http://stroom.typepad.com/foodprint/dag-hap/