Kunstbespiegelingen in Walden Affairs.

In Walden Affairs laten Charles Gute (VS) en Christian Jankowski (DE) hun reflecties op het ‘kunstgebeuren” zien.

Jankowski laat in zijn video The Matrix Effect teksten van beroemde kunstenaars als Louise Lawler, Sol LeWitt en John Baldessari uitspreken door kinderen. Door haperingen en andere zekerheden intact te laten, toont hij op charmante wijze de onechtheid, over-gecompliceerdheid of lariekoek van het kunstenaarsbetoog aan.

Ook het bekende gedrag op openingen komt onder Jankowski’s vergrootglas te liggen.

De imposante context van het Wadsworth Atheneum in Hartford draagt bij tot het vervreemdend effect.

Ook in zijn andere bijdrage Herzlichen Glùckwunsch re-enact Jankowski een kunstgebeuren maar dan nog voordat het heeft plaatsgevonden. Zijn bijdrage tot de competitie van de prijs voor jonge kunstenaars – 100.000 Deutsche Mark! – van de Berlijnse Nationalgalerie in 2000 bestond uit de gefingeerde lofredes aan alle vier geselecteerde kunstenaars, Katharina Grosse, Olafur Eliasson, Dirk Skreber en hemzelf. Een mooie tautologische en vervreemdende aanpak dus, een prijs proberen te winnen met een van te voren geënsceneerde prijsuitreiking.

Charles Gutes werkt om geld te verdienen als corrector van teksten van en over kunstenaars. Door zijn verbeteringen van interviews met kunstenaars als Rem Koolhaas, dan Graham en Dara Birnbaum te isoleren van de basistekst  roept hij vragen op over de gecompliceerdheid of relatieve onjuistheid ervan.

De tentoonstelling, gecurateerd door Silke Opitz, wordt begeleid door het nulnummer van Walden Publications waarin helaas het juryrapport over Eliasson ontbreekt.

www.waldenaffairs.nl
www.thewadsworth.org