100x Kunst in de Akerk

100x Kunst in de Akerk
Toespraak Paula Lambeck bij de opening

Tijdens de beginjaren van de pandemie heeft de culturele sector een harde klap gekregen. Steun voor de sector kwam laat en mondjesmaat. Dit was meteen de reden waarom Kunstpunt Groningen eind 2021 het project ‘Lucht’ lanceerde waarmee 87 kunstenaars een stipendium ontvingen om te kunnen blijven werken. Deze ondersteuning kwam voort uit coronagelden die Kunstpunt Groningen van de Gemeente Groningen had gekregen met de opdracht om de lokale kunstscene te helpen. Ondanks het feit dat het stipendium niet heel royaal was, was het effect van dit project aanzienlijk. De verspreiding van het geld over de kunstenaars had als gevolg dat een groot deel van de lokale kunstscene ineens de kans had om nieuw werk te maken en te laten zien. Het bracht een beetje hoop in onzekere tijden en het optimisme dat het kunstenaars bracht werkte aanstekelijk. Met dit succes in gedachten heeft Kunstpunt Groningen een tweede editie georganiseerd en nu iedereen weer vrij tentoonstellingen mag bezoeken is er een grote expositie in de Akerk georganiseerd.

100x Kunst in de Akerk

Het contrast met de corona proof billboard expositie kan haast niet groter zijn. Ondanks dat de Akerk een grote venue is, blijkt de helft van de kerk al ingenomen te zijn door de foto expositie ‘Oekraïne, het pad naar vrijheid’. Hierdoor is het werk van 100 kunstenaars vrij compact opgesteld in de andere helft van de kerk. De ruimte is zo volgepakt dat het soms moeilijk is om je door de ruimte en de menigte te bewegen. Veel tweedimensionale werken zijn op eenvoudige schildersezels geplaatst en de sculpturen vermengen zich met het kerkdecor.

100x Kunst in de Akerk

Het is opmerkelijk dat het stipendium niet alleen wordt toegekend aan een bepaald type trendy kunstenaar, maar dat verschillende soorten kunst en kunstenaars de kans krijgen om zich te ontwikkelen, zonder dat ze hard worden afgerekend op het type kunst dat ze maken. Hierdoor varieert het geëxposeerde werk extreem; van landschapsfotografie en fijn schilderwerk tot installaties en performance art. Deze egalitaire benadering is typerend voor Groningen en het Noorden in het algemeen en het is deze benadering die de regio tot een broedplaats van talentontwikkeling maakt.

100x Kunst in de Akerk
Yvan Veninga

Deze expositie is een goede reflectie van de heersende mentaliteit. De ambitie van Kunstpunt Groningen om zoveel mogelijk Groningse kunstenaars direct te ondersteunen met fondsen en exposities is lovenswaardig, en het is goed om te horen dat er concrete plannen zijn om dit te blijven doen. Ook de moeite die Kunstpunt Groningen doet, en heeft gedaan, om het werk van kunstenaars zichtbaar te maken bij het grote publiek is een applausje waardig. Daarbij werd er aansluitend aan de expositie een symposium georganiseerd over het lokale atelierbeleid in samenwerking met een aantal vertegenwoordigers van alle lagen in de lokale creatieve sector. Het zijn dergelijke geëngageerde projecten die bepalend zijn voor de sfeer in een kunstscene en waarvan het effect direct tastbaar is. Hopelijk zullen we in de toekomst meer van dergelijke initiatieven  zien.

De tentoonstelling is van 15 tot en met 18 september 2022 te bezoeken in de Akerk in Groningen.

100x Kunst in de Akerk
Alexandra Subota
100x Kunst in de Akerk
100x Kunst in de Akerk
Zjuul Wiersema
100x Kunst in de Akerk
Michiel Teeuw