Ruimte voor de stad: denk en werk mee aan de toekomst van Den Haag

Ben je begaan met de toekomst van Den Haag? Kom dan op vrijdag 4 september naar de werkconferentie Ruimte voor de stad in  Theater de Nieuwe Regentes. De conferentie die is georganiseerd door de gemeente, biedt een brede en inspirerende selectie aan workshops en gastsprekers. 

ruimte-voor-de-stad

Den Haag staat de komende tijd voor grote en ingrijpende veranderingen. Hoogste tijd dus om met iedereen die betrokken is met de stad  na te denken over de toekomst. Ruimte voor de stad  richt zich op de ruimtelijke uitdagingen die Den Haag op het gebied van economie, duurzaamheid en demografie te wachten staan. Verder wordt er gekeken naar de rol van technologie en innovatie om de ontwikkeling van de stad vorm te geven.

In een tiental workshops is er gelegenheid om met anderen van gedachten te wisselen en samen te werken. Het aanbod is gevarieerd. De sessie Iconen in de stad richt zich op het belang en de functie van iconische gebouwen zoals de Pier en het Gemeentemuseum. De workshop Den Haag door jonge ogen onderzoekt hoe aantrekkelijk de stad is voor jongeren en wat er gedaan kan worden om dat verder te stimuleren. I sea The Hague neemt de unieke positie van een stad aan zee als uitgangspunt en kijkt naar de mogelijkheden die het strand en de kust bieden. Andere workshops analyseren de toename van dataverkeer en de impact daarvan op de infrastructuur en wat het idee van de Smart City kan betekenen voor de toekomst van de Den Haag.

Naast de workshops zijn er ook gastsprekers en vinden er een aantal debatten plaats over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Aanmelden is gratis. Weer er wel snel bij en kijk voor meer informatie op www.ruimtevoordestad.nl