More – Denicolai & Provoost in West Den Haag

Animatie-film project ‘Constellation’, part of Hello, Are We In The Show? (2012-2014)

Simone Denicolai & Ivo Provoost vormen samen het Italiaans/Belgische kunstenaarsduo Denicolai & Provoost. Zaterdag 25 oktober is hun expositie More geopend in West Den Haag. More bevat drie installaties, aparte werken die toch in verband staan met elkaar. Centraal staat hierin de grootste installatie van de drie; de zich nog steeds ontwikkelende animatiefilm Hello, Are We In The Show?

Animatie-film project ‘Constellation’, part of Hello, Are We In The Show? (2012-2014)

Dit langdurige project draait allemaal om het Zoniënwoud, een groot bos ten zuidoosten van Brussel. In West is een tussenstadium van de film te zien, de video-installatie “Constellation”, bestaande uit drie schermen. Op het flatscreen op de muur zie je een tekening van een zwaan geanimeerd in minimaal 200 tekeningen. Steeds opnieuw komt de zwaan tot leven, eerst zwemmend in het niets; tot het water wordt ingevuld. Op de muur achter het scherm worden 188 tekeningen of schetsen van het Zoniënwoud geprojecteerd. Corresponderend met deze tekeningen hoor je soundscapes die horen bij deze dagelijkse parktaferelen: een vogeltje landt op een besneeuwde tak, een hijgende hond, een vliegtuig vliegt over, een bromvlieg passeert, iets drupt. Ik weet niet of dat het komt doordat de geluiden te geïsoleerd zijn of te duidelijk, of doordat de geluiden net niet corresponderen met de getoonde beelden, maar de geluiden komen mij net zo kunstmatig voor als de animatietekeningen.

Animatie-film project ‘Constellation’, part of Hello, Are We In The Show? (2012-2014)

Links op de muur hangt een scherm met een slideshow van 38 beelden. Dit zijn kleurstudies voor de animatiefilm, maar ook close-ups van “Les Chasses de Maximilien” (de jachten van Maximiliaan). Deze twaalf wandtapijten uit de 16e eeuw hangen in het Louvre en zijn ook geïnspireerd door het Zoniënwoud. Op geheel natuurlijke wijze worden deze historische wandtapijten bij dit “park als zintuiglijke constructie” betrokken.

MORE (2014)

Voor deze expositie in Den Haag hebben Denicolai & Provoost een lijntje gelegd met een ander bos: Het Haagse Bos. Ze waren vooral gefascineerd door de manier waarop het bos door de stad wordt overgenomen. De installatie “MORE” bestaat uit een foto en een interactief werk. De foto is gemaakt aan de rand van het bos, en toont een synthese van een BMW-motorkap, een boom en twee vogelpoepjes. Voor deze foto staat een constructie met liefdevol geplaatste boomzaadjes. Met take away and plant wordt de toeschouwer uitgenodigd om een zaadje te pakken en deze ergens te planten. Op deze manier wordt de kruisbestuiving tussen stad en bos aangemoedigd en inzichtelijk gemaakt.

MORE (2014)

MORE (2014)

Het hout uit het Haagse bos is vanaf 1650 alleen maar voor de scheepsbouw gebruikt. “Men mag dus gerust stellen dat omgekeerd evenredig met de bloei van de Nederlandse scheepvaart het Haagse Bos kleiner en kleiner geworden is”, aldus Denicolai & Provoost. De kunstenaars zagen in veel Haagse vensterbanken modelschepen staan, en hebben hier het werk “Maritime History of the Netherlands” mee gemaakt, een presentatie van deze schepen in de vensterbank van West.

Maritieme Geschiedenis van Nederland (2014)

In de lege vensterbanken is op dit moment een poster te zien, waarop het publiek haar verontschuldigingen aanbiedt voor de tijdelijke “onzichtbaarheid” van de boot. Bij het werk hoort een kleine catalogus: Maritieme Geschiedenis van Nederland. Dit boekje bevat een overzicht van alle getoonde miniatuurboten en meandert tussen persoonlijke geschiedenissen van de eigenaars en informatie over de bootjes, over insecten, aardwormen en andere dieren in het Haagse Bos.

Maritieme Geschiedenis van Nederland (2014)

Telkens weer leggen Denicolai & Provoost verbinden lijntjes met het volgende onderwerp en terug. Alles staat in verband met elkaar. Het Zoniënwoud, het Haagse Bos, het meenemen naar huis, de vensterbank-expositie, het Haagse hout voor de scheepvaart en de minitatuurbootjes. Dit netwerk houdt het midden tussen “artistic research” (wat niet vaak genoeg de statistiek weet te ontstijgen, maar in dit geval gelukkig wel), en pure romantiek, zoals de “take away and plant” installatie. De zaaltekst (overigens een nogal wijdlopige stuk tekst) beschrijft het wel mooi: “Er is geen spoor van melancholie in deze poging tot het creëren van een cultureel gesloten circuit.” De onderzoeksverbanden van More zijn verbanden die de kijker snapt omdat het onderdelen zijn van het dagelijks leven. Of dit nu zintuiglijke verbanden zijn zoals in de animatie-film vertaling van een park, of mentale verbanden zoals de relatie tussen de botencollectie van Ton Kuiper op Scholstraat 8A en de ontbossing van Den Haag.

The Boat (2014)

Denicolai & Provoost, 25-10-2014 tot 6-12-2014 in West Den Haag