Heden: Piet Dieleman


In Heden werd zaterdag een tentoonstelling geopend van Piet Dieleman. Deze Zeeuwse schilder is een onderzoeker pur sang die zich primair verdiept in de kleurperceptie van zijn werk, De meeste schilderijen op deze expositie zijn klein en beperken zich tot een zestal kleurvlakken waardoor de kijker alle gelegenheid krijgt zich op deze elementen te concentreren.


De opening ging gepaard met het aanbieden van een forse publicatie aan de vorige directeur van Heden: Michiel Morel. De titel ervan vat Dielemans onderzoeksveld samen: violet, geel, oranje, blauw, groen, rood. Morel wijdde onlangs een doorwrocht artikel aan Dieleman op zijn website . Als men diens ontwikkelingsgang daarin volgt, valt op hoe Dielemans werk zich qua kleur, vorm en thematiek versoberd heeft.


Maar het is juist deze ‘versobering’ die de schilder in staat stelt dieper in zijn onderwerp door te dringen: de kleurperceptie die afhankelijk is van zoveel factoren: de aangrenzende kleuren, de onderlaag, de verfstructuur, de pasteusiteit van de verf, de samenstelling ervan, de overlapping of separatie van de vlakken enz. Dieleman gebruikt meestal zowel olieverf als tempera en maakt soms gretig gebruik van de vulstof marmermeel waardoor het oppervlak sterke oneffenheden kan vertonen zodat de lichtval wordt gevarieerd.


Dielemans kleuren zijn natuurlijk niet toevallig gekozen. Hij koos de (hoofd)kleuren van de regenboog waaruit hij indigo schrapte. Daarmee omvat hij dus eigenlijk het hele spectrum van het zonlicht. Zijn schilderijen – die er op het eerste gezicht eenvoudig uitzien – zijn het resultaat van hard werken en veel kijken. Als de kijker tijd en concentratie wil investeren zal hij de fascinerende intensiteit en picturale rijkdom van dit bijzondere werk ontdekken..