Scouts en voorwaarden Prix de Rome

Het Mondriaan Fonds heeft deze week bekend gemaakt wie de scouts zijn voor de Prix de Rome 2013. Deze breed samengestelde groep professionals heeft tot medio januari de tijd om beeldend kunstenaars voor te dragen voor deze prestigieuze prijs.

Ook derden kunnen tot 31 december 2012 via het Mondriaan Fonds een kunstenaar onder de aandacht brengen bij de scouts. Zij kunnen dit doen door een mail met de naam van de voorgedragen kunstenaar en een korte motivatie te sturen aan m.beerman@mondriaanfonds.nl. Het is aan de scouts om te beslissen of zij een voordracht overnemen.

Voorwaarden
De Prix de Rome beeldende kunst staat open voor alle disciplines op het gebied van beeldend kunst, zoals deze door het Mondriaan Fonds zijn gedefinieerd, nl: teken-, schilder- en grafische kunsten / beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst / conceptuele kunst, performancekunst, artistic research / niet-traditionele vormen van beeldende kunst / fotografie / audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst / beeldende kunsttoepassingen / kunst in de openbare ruimte.

De voorgedragen beeldend kunstenaar moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:
– mag niet ouder zijn dan 40 jaar op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt (november 2013)
– mag geen onderwijs volgen op een kunstacademie of tweede fase opleiding
– minimaal één jaar werkzaam zijn als beeldend kunstenaar
– indien geen Nederlandse nationaliteit moet hij/zij artistiek inhoudelijk actief en geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst praktijk in Nederland.
In het geval van een samenwerkingsverband dient in ieder geval één van de leden aan bovenstaande voorwaarden te voldoen

Geen Prix de Rome kan worden toegekend aan rechtspersonen, aan leden van de jury, aan leden van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds of aan diegenen die reeds eerder de Prix de Rome ontvingen, zie www.prixderome.nl

Een internationale jury zal uit de lijst van voorgedragen namen een shortlist van vier kunstenaars selecteren op basis van documentatiemateriaal dat de kunstenaars zullen aanleveren. De shortlist-kunstenaars krijgen een werkbudget en de opdracht om nieuw werk te maken dat wordt getoond in een groepstentoonstelling. Tijdens deze tentoonstelling volgt in november een tweede juryronde, waarna de winnaar van de Prix de Rome bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt een bedrag van € 40.000 en een werkperiode in de American Academy in Rome.

Namen scouts:
Steven ten Thije
Roel Arkesteijn
Femke Lutgerink
Francesco Stocchi
Lene ter Haar
Marcel Feil
Martijn van Nieuwenhuyzen
Mirjam Westen
Robbert Roos
Moosje Goosens
Hanne Hagenaars
Margriet Kemper
Toon Teeken
Anne Jaap de Rapper
Joep van Lieshout
Alicia Framis
Marijn van Kreij
Fatima Barznge
Folkert de Jong
Rosella Biscotti
Suchan Kinoshita
Koen Delaere
Flos Wildschut
Jeroen Boomgaard
Martine van Kampen
Juha van ‘t Zelfde
Pim Trooster
Robert Jan Verhagen
Willem Velthoven
Edwin van der Heide
Alexandra Landre
Maaike Lauwaert
Maurice van Valen
Jos Houweling
Alexander Strengers