Attaque in Kadmium: acht kunstenaars in vier artistieke tweegevechten

Op 4 november is de expositie ‘Attaque’ in kunstcentrum Kadmium te Delft geopend. Deze tentoonstelling is opgezet door curator Rik van Hazendonk.

‘Attaque’ is een term uit de schermsport en refereert in dit geval aan de duellen die Rik de kunstenaars door middel van hun werk met elkaar laat aangaan. Als aspirant nieuwkomer in de kunstwereld was ik erg benieuwd naar deze opzet. Zou de strijd voor mij voelbaar zijn? Ik reisde af naar Delft om poolshoogte te nemen.
Het eerste duel waar ik getuige van was, vond plaats tussen Hanny van den Brand en Hanny Reneman. Vreemde dierlijke creaturen, die me zowel ontroerden als dat ze afschuw opriepen, naast schilderijen die bekoorden maar ook duisternis en verval deden vermoeden. Voor mij voelde het aan als een delicaat huwelijk.

duel Hanny van den Brand en Hanny Reneman. Foto: Tilleke Schwarz

Het tweede duel was dat tussen Tilleke Schwarz en Jaco van der Vaart. De op het doek geborduurde teksten en figuren van Tilleke streden om mijn aandacht, mijn ogen raasden over het werk. Jaco’s objecten waren zacht en organisch maar ook koud en hard. Ik voelde mij toeschouwer van een strijd die de kunstenaars wellicht met zichzelf voerden.

werk van Tilleke Schwarz

Bij het derde duel zag ik Jitske Bakker en Coen Dekkers in tweegevecht. Jitske’s grote houtskooltekeningen van gedroomde landschappen hingen naast de vlijmscherpe foto-registraties van intieme momenten door Coen. Deze twee werelden lagen voor mij zo ver uiteen, dat ik het duel vooralsnog niet voelde.

duel Coen Dekkers en Jitske Bakker. Foto: Tilleke Schwarz

Tot slot het vierde duel: Elise Joy Kommer contra Erik de Jong. Ik ervoer de zachte kracht in de vloeiende animaties van Elise en zag de aardse robuustheid van de objecten van Erik. Voor mij was dit jing en jang, de perfecte harmonische aanvulling op elkaar.

duel Erik de Jong en Elise Kommer. Foto: Tilleke Schwarz

Conclusie: bij ‘Attaque’ is de som veel groter dan het geheel der delen. Dit geeft onmiskenbaar een extra dimensie. Het is dan ook zeer de moeite waard om zelf deze duellen te ervaren en te ontdekken waar de spanning tussen de ‘strijdende’ kunstenaars voor jou zit.

Bovendien zijn op zondag 18 november om 15.00 uur kunstenaars zowel als curator aanwezig om de spreekwoordelijke degens te kruisen met het publiek.

 

Tekst: Madelon Roeleveld, student Fine Arts, Hoge School voor de Kunsten, Utrecht

De tentoonstelling duurt tot en met zondag 25 november. Gratis toegang.

Adres
Koornmarkt 48F
2611 EH  Delft

Open voor bezoekers donderdag t/m zondag 12.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 17.00 tot 19.00 kunstcafé