Meerjarenbeleidplan 2013-2016: Pulchri Studio

Pulchri studio is een vereniging van kunstenaars, opgericht in 1847 en hun onderkomen is gevestigd aan het prachtige Lange Voorhout. Voor het eerst in hun geschiedenis vroegen ze geld aan in het kader van het meerjarenbeleidplan. Maar de adviescommissie was onverbiddelijk; verenigingen dienen niet structureel door de gemeente gesubsidieerd te worden. Daarentegen adviseerde de commissie Pulchri een groter beroep te doen op de leden en de achterban.
Ik maakte een afspraak met de voorzitter van Pulchri Siebrand Weitenberg  en met galeriemedewerker Audrey Wagtberg Hansen en vroeg hen om een reactie.

Al snel blijkt dat het negatieve advies voor Pulchri geen grote gevolgen heeft. Sommige plannen gaan nu niet door of gaan op een andere manier door. Maar wezenlijk verandert er niets aan het profiel van Pulchri; een schilderkundig genootschap waarbij allerlei disciplines en kunstenaars van jong tot oud zich hebben aangesloten. Pulchri gaat door, met nog meer inzet en hard zoekend naar (nog) goedkopere oplossingen. Weitenberg: “We hebben de gok gewaagd. Juist nu. We werven altijd een deel van de financiën extern maar alles zit op slot. Mogelijkheden van sponsoring e.d. zijn momenteel een lastig verhaal. Willen we als Pulchri toch iets voor elkaar krijgen dan is er geld nodig. We kunnen niet steeds extra geld vragen aan de leden. Een deel van onze inkomsten komt bijvoorbeeld uit zaalverhuur, maar dat loopt enorm terug“ .

Pulchri stimuleert kunstenaars om anders te gaan denken. Leden mogen eens in de drie jaar exposeren bij Pulchri, een solo. “Benut die expositieperiode” zegt Weitenberg “ Wees actief als kunstenaar, maak er een feestje van. Organiseer een diner, een VIP arrangement voor liefhebbers van je werk…wat dan ook.  Pulchri legt geen strobreed in de weg, sterker wij zouden het toejuichen. We zien dat met name jongere kunstenaars deze mentaliteit hebben en heel erg de samenwerking zoeken, ook met niet voor de handliggende partijen”.

Wagtberg Hansen vertelt me wat Pulchri de leden naast een solo expositie nog meer aanbiedt: de mogelijkheid om tweemaal per jaar deel te nemen aan een Salon, deelname aan thema tentoonstellingen en Pulchri kent prijzen toe; de Hartogprijs, de Van Ommeren-Voogd prijs, de Talensprijs en de Ilse Boon Grafiekprijs.

Pulchri is een begrip in Den Haag en bestaat al heel lang. Wensen zullen er altijd zijn, gelukkig maar. Wat te denken van een P.R deskundige die werkzaam is voor allerlei culturele organisaties op en nabij het Lange Voorhout? Daar zouden alle partijen van kunnen profiteren en door de kosten te delen blijft het betaalbaar.
En er zijn plannen om een Club van 200 op te richten, een club van mecenassen die hun naam verbinden aan de verschillende activiteiten, projecten en exposities bij Pulchri. Nee, aan plannen geen gebrek. Aan ambitie ook niet, Pulchri wil graag het cultureel kloppend hart van Den Haag zijn. “Wie niet waagt zal niet winnen” vervolgt Weitenberg, “ de tijd dat Pulchri een gesloten bastion was ligt ver achter ons. We vatten de kunsten nu veel ruimer op en hebben oog voor cross-overs. Recent hebben we videokunstenaars als leden toegelaten, ook de fotografie is als discipline binnengehaald. Dat ervaren we als verrijkend.”

Tenslotte houden beiden nog een pleidooi voor het verenigingsgevoel . Actief zijn, collega’s ontmoeten, kennis delen, een thuishonk hebben…dat is het ware verenigingsgevoel. Doe mee!