de Nul-groep

de Nul-groep

Behalve dat er een tentoonstelling met werken van Henk Peeters in het gemeentemuseum Den Haag is, kun je in Schiedam van een wat bredere setting kennis nemen van ‘ de Nul-groep ‘. Een fraai voorbeeld van wat Haags allemaal kan inhouden. Henk Peeters, werd geboren in 1925 te Den Haag. Sinds 11/09/11 is er een prachtige en bijzonder goed ingerichte tentoonstelling te bezichtigen in het Stedelijk Museum Schiedam.

Het gedachtegoed van die beweging lijkt mij buitengewoon actueel. Het is alsof de geschiedenis zich weer herhaald. Niet slechts een kopie. De werken van destijds hebben niets aan kracht ingeboet. De basis op grond waarvan het gemaakt werd geldt nog steeds en vanuit mijn optiek zelfs meer. Verschillende groepen hadden opvattingen die tot uiting kwamen in de zin van: tegenstelling tot de gevestigde Kunst-orde, door gebruik te maken van moderne materialen en ook technologische ontwikkelingen werden vrijelijk toegepast. Wat voor mij de beleving van dat werk en gedachtegoed nu nog sterker maakt is dat de huidige tijdgeest een tendens kent van de ontkenning van Kunst. Een neoliberale tijdgeest, bij de massa, die steeds minder oog en aandacht voor Kunst heeft. Dat een soort anti-optimisme genereert waardoor de mens degenereert tot afgestompte winstmachine en zielloze nuttigheid denker.

Er gaat nog steeds veel kracht uit van het fundamentele gedachtegoed van de Nul-groep. Een belangrijke drijfveer was een voortdurend en onvoorwaardelijk optimisme. Dat er altijd veranderingen in verschijningsvorm het licht zien is inherent aan de ontwikkeling van beeldende kunst. Het is echter ook geweldig om nu 50 jaar later nog steeds te kunnen genieten van wat zich eens keerde tegen traditionele verschijningsvormen. Daar komt nog bij dat de curatoren in het Stedelijk werkelijk een zeer goed ingerichte en buitengewoon uitgebalanceerde tentoonstelling hebben neergezet.

Overigens had de Nul-groep een geweldig idee met het project ‘ Zero op Zee ‘ te Scheveningen, jammer dat het door een tekort aan financiën destijds niet tot uitvoering is gekomen. Het zou alsnog een geweldige opsteker kunnen zijn voor een Culturele Hoofdstad zo rond 2018. Uit het Haagse komen vaak zeer markante en imposante beeldende uitingen met een lange levensduur van de grond. Een lange traditie hoeft niet te verzanden.

Zazou

http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl