Informatiebijeenkomst beleidskader kunst en cultuur 31 augustus

Naar verwachting zal het college van B&W dinsdag 30 augustus a.s. het beleidskader kunst en cultuur vaststellen. Dit beleidskader bevat de visie van het college op cultuurbeleid in Den Haag en de richtlijnen voor de adviescommissie kunstenplan 2013-2016. Na vaststelling door het college zal het beleidskader aan de gemeenteraad en aan de culturele instellingen worden gezonden.

Op woensdag 31 augustus van 18.00 tot 19.00 uur geeft Marjolein de Jong in Theater Diligentia een korte toelichting. Het gaat om een informele bijeenkomst. De werkbespreking van de raadscommissie is gepland op 7 september a.s. en de behandeling van het beleidskader in de raadscommissie zal zijn op 15 september.